Održana konferencija Uloga socijalnih partnera u osiguravanju zdravih radnih mjesta

Zdravo radno mjesto osnovno je ljudsko pravo i ključni preduvjet za očuvanje radne sposobnosti kroz  radni vijek  –  istaknuo je mr. sig. Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na Konferenciji „Uloga socijalnih partnera u osiguravanju zdravih radnih mjesta“, održanoj 26. travnja u Zagrebu.

Konferencija „Uloga socijalnih partnera u osiguravanju zdravih radnih mjesta“ obuhvatila je dvije srodne i povezane  teme: “Psihosocijalni rizici u obrazovanju i zdravstvu” i “Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu”. Konferenciju su  zajednički organizirali Zavod za unapređivanje zaštite na radu i Matica hrvatskih sindikata, a ista je bila i  u znaku obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu 28. travnja, ujedno i kao dio  projekta Europskog socijalnog fonda „Jačanje socijalnog dijaloga – doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima“ koji provodi  Matica hrvatskih sindikata.

Sudionike konferencije pozdravili su Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata i mr. sig. Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, koji je uvodno između ostalog istaknuo da je kulturom socijalnog dijaloga i partnerstva u ovom području moguće ostvariti opći cilj; siguran i zadovoljan radnik, uspješan poslodavac i zdravo društvo. Posebno je naglasio da je ulaganje u zaštitu na radu investicija a ne trošak.

O psihosocijalnim rizicima u obrazovanju i zdravstvu govorila je prof. dr. sc. Darja Maslić s Odsjeka za psihologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta te se osvrnula  i na rezultate nedavnih istraživanja.

Konferencija „Uloga socijalnih partnera u osiguravanju zdravih radnih mjesta“

– Globalne promjene poput tehnološkog razvoja, recesije, restrukturiranja, outsourcinga i ugovora na određeno vrijeme utječu na povećani zahtjev za fleksibilnošću pojedinca i tako stvaraju nove izvore stresa poput preopterećenosti i radne nesigurnosti – istaknula je dr. sc. Maslić Seršić.

O tome što se čini na prevenciji stresa u Republici Hrvatskoj govorila je Sandra Telebec, profesorica psihologije iz Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.  iz Zagreba. Opisala je na koji način se praktično  provode aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti na radu.

Drugi dio konferencije izlaganjem o mogućnostima ali i potrebi izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu  te zajedničkog interesu poslodavaca  i radnika   u vezi s tim govorio  je mr.sig. Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Potom je Marina Borić, struč. spec. ing. sec., viša stručna savjetnica u Zavodu izložila postupak i praktične primjere provođenja  izbora  povjerenika radnika za zaštitu na radu ukazujući da se obrasci i detaljne upute mogu preuzeti  s web stranice: www.zuznr.hr.

U panel diskusiji čula su se iskustva iz primjene propisa zaštite na radu u javnim službama , a konferencija je potaknula raspravu koja je pokazala kako u području zaštite na radu ima još puno prostora za napredak u svim javnim službama.