Konferencija „Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra“

Učinkovitost u djelovanju na području zaštite na radu zahtijeva od stručnjaka zaštite na radu odgovarajuće znanje, kreativnost i poduzetnost te kontinuirano učenje.

U proteklom razdoblju nije uspostavljen sustav stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu kao ni način praćenja i vrednovanja. Jedan dio stručnjaka zaštite na radu sudjeluje u različitim programima ovisno o osobnom interesu, mogućnostima ili odobrenju poslodavaca.

Dokument „Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH“ naglašava važnost „koncepta cjeloživotnog učenja koji potiče pojedinca iz bilo koje dobne skupine da uči, omogućavajući mu stalan pristup obrazovanju i priznavanje različitih oblika učenja. Nadalje, ističe se da „cjeloživotno učenje, znanost i inovacije čine trokut znanja kojem država pruža uvjete za djelotvorno funkcioniranje“.

Zatečeno stanje upućuje na potrebu sustavnog pristupa cjeloživotnom učenju stručnjaka zaštite na radu s ciljem vođenja registra stručnjaka zaštite na radu, planiranja i realizacije kvalitetnih programskih sadržaja, optimizacije i uštede sredstava te vrednovanja ulaganja na obnavljanju i proširivanju znanja, vještina i kompetencija .

Uz iznošenje modela stalnog stručnog usavršavanja, Konferencija „Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra“ prilika je za podsjećanje na svakodnevne obveze, zadaće i odgovornosti stručnjaka zaštite na radu u različitim djelatnostima, kao i njihovu novu ulogu u dinamičnim tehnološkim, radnim i drugim promjenama.

Konferencija „Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra“  će se održati u srijedu, 28.lipnja 2017. godine od 9,30 do 14,00 sati u Zagrebu, Trg Mažuranića 13 (svečana dvorana Udruženja obrtnika Grada Zagreba) sa sljedećim programom.

Sudionici konferencije dobiti će potvrde o sudjelovanju.

Zbog velikog interesa za najavljeno savjetovanje „Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra“ i ograničenog prostora završena je prijava sudionika.

Najavljujemo da ćemo sličan skup ponovno organizirati u jesen ove godine, o čemu ćete biti pravodobno informirani, kako bi se mogli prijaviti i sudjelovati na istom.

Zahvaljujemo Vam na iskazanom interesu i suradnji.

S poštovanjem,

Zavod za unapređivanje zaštite na radu