Ljestve

 • Prije upotrebe ljestava pročitati upute proizvođača!

RIZICI PRI RADU:

 • Ljestve ne smiju biti potpuno ili djelomično obojene jer bi boja mogla prekriti moguće pukotine
 • Opasnost od udara električne struje ako se ljestve prenose na ramenu u vodoravnom položaju (osobito ako su metalne u blizini električnih vodova)
 • Opasnosti od padova

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

ljestve

 • Ljestve moraju biti ispravne, bez oštećenja, prečke moraju biti pravilno učvršćene i propisno udaljene.
 • Prečke ne smiju biti mokre, zamašćene ili uprljane.
 • Ljestve postavljati tako da im prostor oko donjeg i gornjeg kraja bude slobodan i nezakrčen.
 • Ljestve moraju nadvisiti gornji oslonac barem za 75 cm, mjereno vertikalno od poda. Rukohvati (stranice) ljestava za prilaženje platformama, galerijama, krovovima objekata i sl. moraju biti najmanje 75 cm iznad prilazne površine.
 • Trebaju se čvrsto oslanjati na oba kraka na gornji i donji oslonac.
 • Ljestve postavljene na prolazima, prometnicama, iza ne zaključanih vrata ili pored ne zaštićenih otvora treba osigurati od nalijetanja i prevrtanja od prolaznika ili vozila.
 • Ne postavljati ljestve na neravan ili mek teren, ne podlagati ih djelomično.
 • Ne oslanjati ljestve na donje prečke.
 • Osigurati ljestve od klizanja kukama, vezanjem, papučicama i sl.
 • Ljestve duže od 8 m  obvezno poduprijeti u sredini.
 • Pri kretanju po ljestvama okrenuti im se obvezno licem i pridržavati se rukama za prečke.
 • Za alat koristiti torbicu kako bi ruke ostale slobodne za pridržavanje.
 • Upotrebljavati smo ispravnu odjeću i obuću kako ne bi došlo do zapinjanja nogu i spoticanja.
 • Sastavljene ljestve ne smiju prelaziti dužinu od 15 m, a prečke se moraju preklapati na dužni od najmanje 2 m.
 • Ne odlagati ljestve bacanjem na tlo.
 • Ne ostavljati ljestve gdje bi mogle ometati rad ili kretanje zaposlenika.
 • Oštećene ljestve obvezno izbaciti iz upotrebe i dati na popravak stručnoj osobi.

 

PREUZMITE PDF: Ljestve