Motorni trimer

 • Prije upotrebe trimera pročitati upute proizvođača!

RIZICI PRI RADU:

 • Prilikom rada, motorni trimer ispušta otrovne plinove.
 • Rad trimerom obično se izvodi na neravnim ili klizavim terenima koji još pri tom mogu sadržavati i prepreke. Kako biste smanjili rizik od pada ili poskliznuća, potreban je dodatan oprez.
 • Osobe u blizini rada trimera mogu biti ugrožene.
 • Rizik od požara prilikom paljenja zbog iskri.

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

Motorni trimer

 • Rad u zatvorenim prostorijama i prostorima sa slabom ventilacijom treba biti zabranjen.
 • Potrebno je osigurati da u radnoj zoni, na udaljenosti od najmanje 15 m, nema nikoga.
 • Prije paljenja motornog trimera potrebno je provjeriti njegove osnovne dijelove, na primjer: prekidač za paljenje mora se lako pritiskati, isto tako, ručica regulatora snage rada mora se lako pomicati bez zapinjanja, provjeriti kapicu na svjećici da li je dobro pričvršćena jer iskre koje izlaze van mogu uzrokovati požar.
 • Dodaci za sječenje moraju biti u ispravnom stanju bez oštećenja.
 • Provjeriti zaštitne naprave, prije svega zaštitni okvir oko reznog mehanizma, koje moraju biti potpuno ispravne i stabilne; ne smijete skidati zaštitne naprave.
 • Radi sigurnog upravljanja trimerom provjeriti da li su ručke čiste; ručke ne smiju biti zaprljane niti masne.
 • Pojas za nošenje trimera treba podesiti u skladu sa svojom visinom i građom.
 • Nemojte raditi nikakve preinake uređaja niti naredbi na trimeru.
 • Nakon dolijevanja goriva, a prije paljenja udaljiti se s mjesta dolijevanja barem 3 m. Tako se smanjuje rizik od požara ako bi iskra zahvatila eventualno proliveno gorivo na mjestu dolijevanja.
 • Koristiti svu propisanu zaštitnu opremu.
 • Prije početka rada spustiti trimer na zemlju, osloniti ga na zaštitni okvir, pripremiti uređaj za paljenje (pritiskanje prekidača, pritisak na vakuum balončić).
 • Iz polu čučećeg položaja krenuti s radom, podizati se uspravno bez pretjeranog dodavanja snage.
 • U uspravnom položaju spremni ste za rad.
 • Uvijek promatrati radnu okolinu, prekinuti rad ako neka osoba uđe u opasnu zonu.

 

PREUZMITE PDF: Motorni trimer