Primjerak sklopljenoga ugovora o radu

Sukladno članku 14. stavku 5., poslodavac je dužan radniku prije početka rada dostaviti primjerak ugovora o radu kada je sklopljen u pisanom obliku te dostaviti primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u roku od osam dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja prema posebnom propisu.

Stoga Vas upućujemo da se obratite svom poslodavcu sa zahtjevom da Vam dostavi primjerak ugovora o radu, odnosno ukoliko poslodavac ne udovolji Vašem traženju, pokrenete odgovarajući parnični postupak u kojem će biti određeno naveden tužbeni zahtjev za dostavom istog.

Poslodavac koji ne postupi na navedeni način odgovoran je za najteži prekršaj propisan člankom 229. stavkom 1. točkom 4., za koji je propisana novčana kazna.