Međunarodni dan osoba s invaliditetom

PRIMJERENOM ZAŠTITOM NA RADU SPRJEČAVATI NASTANAK INVALIDNOSTI

Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. prosinca obilježava se kao znak sjećanja na veliki požar koji se dogodio u rudniku ugljena Bois du Casier u Belgiji 1956. godine u kojemu su stradala 262 rudara. Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se od 1992. godine kada je Komisija za ljudska prava UN-a pozvala zemlje članice na obilježavanje toga datuma. Cilj mu je bolje razumijevanja poteškoća vezanih uz invaliditet u široj društvenoj zajednici te ostvarenje svih prava koje osobe s invaliditetom imaju te njihova potpuna uključenost u društvo.

I ovom prigodom potrebno je naglasiti da prevencija, učinkovita organizacija, provedba mjera i primjerena zaštita na radu doprinose sprječavanju nastanka invalidnosti u radnoj sredini.

Dobar dizajn mjesta rada i organizacije rada može se postići: uporabom opreme i drugih pomagala kojima se smanjuje tjelesno opterećenje tijekom rada, primjerenim ergonomskim dizajnom alata, opreme i namještaja, poštivanjem ograničenja za podizanje teških tereta i za obavljanje tjelesno zahtjevnih radnji, edukacijom, kraćim odmorima, rotacijom posla i drugim preventivnim mjerama.

Potrebno je uložiti dodatne napore i mjere kojima će se osigurati zaštita posebnih kategorija zaposlenih kao što su žene, mladi, stariji radnici, osobe s invaliditetom i smanjenom radnom sposobnošću kako bi se očuvala njihova radna sposobnost, otklonio njihov prerani odlazak s tržišta rada i socijalna isključenost. Prilagođavanje rada sposobnostima, vještinama i zdravstvenom stanju pojedinaca, kao i prihvaćanje drugih vidova raznolikosti među radnicima, poput spola, dobi, invalidnosti i slično trebaju biti dinamičan i neprekidan proces, utemeljen na procjeni rizika, te primjenjiv na cijeli radni vijek.

Istovremeno, važno je odgovorno i sinergijsko djelovanje ključnih čimbenika u naporima za širu implementaciju profesionalne rehabilitacije u praksi koja uključuje individualan, stručan i profesionalan pristup svakoj osobi. Zato se Zavod za unapređivanje zaštite na radu zalaže za provedbu odgovarajućih aktivnosti radi očuvanja radne sposobnosti radnika kao i učinkovite mjere povratka na posao onih radnika kojima je smanjena radna sposobnost ili je nastupila invalidnost.

Osiguranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline, podizanje svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika, razvoj kulture u provedbi mjera zaštite na radu, informiranje, edukacija i motiviranje svih dionika prioriteti su na kojima je nužno svakodnevno proaktivno djelovati.

Zakonom o radu propisano je da radnik koji doživi nesreću na radu ili oboli od profesionalne bolesti ima prednost pri obuci i obrazovanju povezanim s radom koje omogućuje poslodavac. U cilju stvaranja uvjeta za praktičnu provedbu ove odredbe nužna je zajednička i učinkovita suradnja poslodavaca, sindikata i nadležnih institucija, kao i propisima primjereno reguliranje visine naknade za vrijeme profesionalne rehabilitacije radnika.

Prva Nacionalna kampanja u području zaštite na radu koja je u tijeku „STOP ozljedama na radu“ i Nacionalni program „Živjeti zdravo“ prilika su da se provedbom odgovarajućih aktivnosti i primjenom dobre prakse u svakoj radnoj sredini unapređuju uvjeti i organizacija rada, zaštita na radu i zaštita zdravlja s ciljem smanjivanja nesreća, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti povezanih s radom.

Dobra zaštita na radu na svim mjestima rada nema alternative, jer se njome štiti i čuva život, zdravlje i radna sposobnost od početka do završetka radnog vijeka a učinkovita zaštita na radu pridonosi produktivnosti i konkurentnosti pojedinca, gospodarstva i društva u cjelini.

Zaštita na radu je osnovno ljudsko pravo, a time obveza i odgovornost svakog poslodavca, radnika i obveza zajednice da to pravo štiti. Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje ovog područja i nadalje će svojim djelovanjem intenzivno promicati navedene vrijednosti s ciljem unapređivanja zaštite na radu, očuvanja radne sposobnosti radnika i stvaranja jednakih mogućnosti za sve osobe.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom prilika je za isticanje potrebe razumijevanja problematike invaliditeta i pružanja svakodnevne podrške koja omogućava dostojanstvo, ostvarenje prava i dobrobiti osobama s invaliditetom, kao i značaj kontinuiranog podizanja svijesti o teškoćama i posljedicama invaliditeta za osobu, njenu obitelj i društvo u cjelini.