U tijeku redoviti nadzor ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

U okviru redovitih aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata Zavod za unapređivanje zaštite na radu provodi i nadzor nad radom ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima su temeljem podnijetih zahtijeva u upravnom postupku izdana rješenja o ovlaštenjima za obavljanje određenih poslova. Ovlaštenja su  izdana za poslove zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način i osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu), za izradu procjene rizika, za ispitivanje radne opreme te za ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Trenutno u Republici Hrvatskoj djeluje 135 ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova zaštite na radu.

Temeljem svojih ovlasti i odgovarajućih akata Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu imenovao je članove komisija za pojedine nadzore rada ovlaštenih osoba, a nakon obavljanja nadzora i sačinjenih zapisnika utvrdit će se stanje i potreba daljnjeg postupanja na osnovu Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

Stručan i profesionalan rad u obavljanju poslova zaštite na radu u skladu s odredbama Zakona i drugih propisa zaštite na radu od strane ovlaštenih osoba od izuzetnog je značaja za unapređivanje područja, zaštitu života, zdravlja i očuvanja radne sposobnosti radnika, a to podrazumijeva postavljanje i primjenu standarda izvrsnosti u zaštiti na radu.

Zavod je izradio Vodič za obavljanje nadzora rada ovlaštenih osoba, utvrdio sadržaj zapisnika o provedenom nadzoru, pripremio komisije te održao radni sastanak s predstavnicima svih ovlaštenih osoba kako bi se upoznali s načinom provedbe nadzora.