Mišljenje MRMS o obavljanju poslova s malim rizicima

Što se misli pod pojmom „pretežno“ kada se govori da stručnjaci ekonomske i pravne struke mogu također obavljati poslove zaštite na radu i u drugim djelatnostima u kojima se pretežno obavljaju poslovi s malim rizicima? O kojem je postotku riječ? Misli li se tu na postotak od najmanje 80% radnika kao što se navodi u Pravilniku i obavljanju poslova zaštite na radu?

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dalo je dodatno pojašnjenje odredbi članka 2. stavka 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, 112/2014, 43/2015, 72/2015 i 14/2015). Mišljenje objavljujemo u cijelosti:

Iz popisa poslova u Prilogu II. Pravilnika o izradi procjene rizika (“Narodne novine”, broj 112/2014), vidljivo je da uz osobe iz područja tehničkih, biotehničkih i prirodnih znanosti, iste obavljaju i osobe društvenih znanosti te kada se radi o pretežnom obavljanju poslova s malim rizicima, stručnjak zaštite na radu može također biti osoba koja ima obrazovanje iz područja društvenih znanosti (npr. ekonomija, pravo, psihologija, pedagogija i sl.), a također i iz drugih područja koja se mogu svrstati u poslove s malim rizicima.

Vezano uz navedeno, pod pretežnim obavljanjem poslova s malim rizicima smatra se da više od 80% radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima u smislu odredbi Pravilnika o izradi procjene rizika, tj. uredske, administrativne i sl. poslove.