Mišljenje MRMS o primjeni Zakona o zaštiti na radu na samozaposlene osobe

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je sljedeće mišljenje vezano za primjenu Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14. i 118/14. – dalje: Zakon) na samozaposlene osobe:

Samozaposlene osobe se izrijekom ne spominju u odredbama Zakona.

Odredbom članka 76. Zakona, pod pojmom drugih osoba (izvođača) obuhvaćene su i samozaposlene osobe i to na mjestima rada gdje radove izvode dva ili više izvođača, kao u slučaju obavljanja radova na privremenim ili pokretnim gradilištima, na temelju obveza iz članka 76. Zakona će biti detaljnije propisani zahtjevi koje moraju ispunjavati samozaposlene osobe kada izvode radove na zajedničkim privremenim ili pokretnim gradilištima.

U slučaju da se ne radi o zajedničkim mjestima rada kao što je prethodno navedeno samozaposlena osoba ne mora biti osposobljena za rad na siguran način, ne mora imati izraženu procjenu rizika, ne mora ispunjavati uvjete za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, sredstva rada se ne moraju ispitivati niti se moraju ispitivati čimbenici radnog okoliša, ne moraju se ispitivati instalacije (električne, plinske), mjesta rada ne moraju biti u skladu s posebnim propisom. Isto tako, samozaposlena osoba niti po definiciji na može doći u situaciju prijaviti radove na radilištu, a otpada i obveza prijave teške i smrtne ozljede.

Osim u djelu koji se ne odnosi na zajednička mjesta rada kao što je zajedničko privremeno ili pokretno gradilište, inspektor rada ne bi trebao nadzirati rad samozaposlene osobe.