Mladen Prša: Za dodatne preglede radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada

Mladen Prša, rukovoditelj Službe zaštite na radu i zaštite od požara u Kliničkom bolničkom centru “Sestre milosrdnice” proveo je oko 3.500 osposobljavanja radnika za rad na siguran način i organizirao brojne radionice. Ustanova u kojoj je zaposlen ima oko 1600 radnih mjesta s posebnim uvjetima rada, a o svima njima brine i kao član Odbora za zaštitu na radu i član stručnog vijeća bolnice. Kolege iz Klinike za tumore koja djeluje u sklopu KBC-a predložile su ga za ovogodišnje priznanje koje povodom obilježavanja Dana zaštite na radu dodjeljuje Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Što su najveći izazovi u vođenju zaštite na radu u medicinskoj ustanovi poput KBC-a “Sestre milosrdnice” – Klinike za tumore?

Klinika za tumore je odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13.05.2010. godine pripojena Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice, a prvi pacijenti u novu zgradu s najsuvremenijom opremom primljeni su u 2012 godini.

Budući da je Klinika za tumore najveći potrošač citostatskih lijekova najveći izazov  je edukacija  radnika za rad s citostaticima te osiguranje uvjeta rada u smislu priprave citostatika na jednom mjestu za cijeli Klinički bolnički centar, što je u skladu i s europskim smjernicama.

S obzirom na često oskudna financijska sredstva s kojima raspolažu bolnice uspijevate li opskrbiti djelatnike, osobito na mjestima s posebnim uvjetima rada, s odgovarajućom zaštitnom opremom?

U sustavu zdravstva i dalje nedostaje dovoljno financijskih sredstava, no ipak smo daleko od problematike s kojom se Služba zaštite na radu suočavala prije desetak ili više godina. Postupanjem po rješenjima Državnog inspektorata, odnosno sada Inspektorata rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te izrađenim procjenama rizika, uređena  su mjesta s posebnim uvjetima rada. Radnici obvezno sudjeluju u odabiru zaštitne opreme u skladu s opasnošću na radnom mjesta, a sama oprema odabire se u skladu s odredbama Zakona zaštite na radu, Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i dr. propisa.

Tko su najugroženije skupine djelatnika i kako smanjujete njihovu izloženost rizicima na mjestu rada? Obavljaju li redovito i u propisanim rokovima sve neophodne preglede?

Bolnica osigurava sva ispitivanja iz zaštite na radu u zakonskom roku. Sa zadovoljstvom ističem dobru suradnju s upravama Bolnice i osiguranjem sredstava za ispitivanja u roku. Svim radnicima koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada osiguran je pregled nadležnog specijalista medicine rada.  Iako rad u zoni zračenja,  s citostaticima te rad s kemikalijama predstavlja opasnost  za zdravlje, kvalitetnim pregledom u odgovarajućim vremenskim razmacima vodimo računa o zaštiti zdravlja radnika.

Sadašnji zdravstveni pregledi prema mišljenjima radnika medicinske struke nisu dostatni te predlažem da nadležno ministarstvo oformi stručnu radnu skupinu koja će donijeti zaključak o vrstama dostatnih medicinskih pregleda za radnike na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Služba zaštite na radu upoznaje radnike s opasnošću na mjestu rada kao i s radnom opremom koju su obvezni nositi jer se tako dodatno smanjuju opasnosti od ozljeda i profesionalnih oboljenja.  Tim koji radi na navedenom čine zaposlenici iz različitih područja (dipl. ing. fizike, sestra za hospitalne infekcije, toksikolog i dr. ).  Napominjem da bez obzira na to što zakonski propisi ne obvezuju poslodavca na dodatnu edukaciju mi u bolnici to obavljamo.

Mladen Prša

Kada se osvrnete na svoj dosadašnji rad u području zaštite na radu što biste možda napravili drukčije?

Rad u zdravstvu je stresan posao te radnici osim odgovarajuće plaće moraju imati i zdravo okruženje. Više pažnje posvetio bih brizi za osjetljivije skupine radnika (trudnice i invalide rada). Činjenica je da komore medicinskih sestara i liječnika ne prepoznaju zaštitu na radu kao bitan čimbenik za očuvanje zdravlja. Težimo što boljim uvjetima rada, za što su potrebna i odgovarajuća financijska sredstva. Važne su i edukacije zaposlenika o brizi za vlastito zdravlje.

S kojim ste svojim postignućima, kada je riječ o zaštiti na radu, posebno zadovoljni?

Najveće zadovoljstvo u radu su pozivi radnika, sestara, liječnika… kada prepoznaju Službu zaštite na radu kao mjesto gdje mogu dobiti savjet i pomoć.

KBC Sestre milosrdnice je centar okupljanja stručnjaka iz zaštite na radu u zdravstvu, gdje raspravljamo o svim problemima s kojima se susrećemo u svom radu u zdravstvenim ustanovama.

Ukazujem na problem izrade procjena opasnosti (rizika) od strane ovlaštenih tvrtki, a koje su u sadržaju  za isto radno mjesto u KBC Zagreb, Split Rijeka ili Osijek, apsolutno različite što ukazuje nekompetentnost izvoditelja i nepoznavanje struke.

Stručnjaci zaštite na radu u zdravstvu planiraju na svoje sljedeće sastanke pozvati predstavnike HZZZSR, ZUZNR i MRMS radi upoznavanja s problematikom zaštite na radu u zdravstvu.