Način obavještavanja radnika o plaćanju dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

Sukladno odredbi članka 14. stavka 6. Zakona o radu, ako poslodavac sudjeluje u plaćanju dobrovoljnog mirovinskog osiguranja radnika, dužan je u roku od mjesec dana od početka rada, odnosno od ugovaranja plaćanja radnika pisano obavijestiti o nazivu tijela kojem se obavljaju uplate.

Dakle, Zakon propisuje obvezu poslodavca da pojedinom radniku, u propisanom roku, da podatak o nazivu tijela kojem se vrše uplate za dobrovoljno mirovinsko osiguranje, čime se navedena odredba usklađuje s obvezom pružanja informacija o ključnim aspektima radnog odnosa iz Direktive o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji.

Pri tome, nema zapreke da takva obavijest bude poslana radniku, primjerice, elektroničkom poštom, čiji primitak će radnik potvrditi vraćanjem popratne potvrde sa svoje e-mail adrese.