Otežani uvjeti rada i pravo na povećanu plaću

Člankom 94. stavkom 2. Zakona o radu definirani su otežani uvjeti rada, kao uvjeti rada za koje su procjenom rizika na radu kod poslodavca utvrđene opasnosti, štetnosti i napori koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Pri tome je ostavljena mogućnost da se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu utvrđuje za koje poslove, koje radnik obavlja kod poslodavca, postoje otežani uvjeti rada za koje radnik ostvaruje pravo na povećanu plaću.

Dakle, koji su to konkretno kod pojedinog poslodavca poslovi s otežanim uvjetima, za koje radnik ostvaruje pravo na povećanu plaću, ovisi prije svega o rezultatima procjene rizika za pojedine poslove i onome što je ugovoreno, odnosno utvrđeno kod poslodavca.

Naime, iako je spomenutom odredbom dana samo opća definicija pojma otežanih uvjeta rada, njome se podredno upućuje na postupak izrade procjene rizika koji provodi poslodavac sukladno posebnim propisima (Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o izradi procjene rizika).

Prema odredbi članka 2. Pravilnika o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 112/14 i 129/19), procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. U skladu s navedenim, otežani uvjeti rada su uvjeti rada za koje su procjenom rizika kod poslodavca utvrđene opasnosti, štetnosti i napori koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnosti i zdravlje radnika.

Mišljenja smo da se poslove s posebnim uvjetima rada ili poslove kod kojih je rizik procijenjen kao veliki rizik može razmatrati kao poslove kod kojih postoje otežani uvjeti rada, uz napomenu da je na temelju procjene rizika u određenim slučajevima i neke druge poslove moguće također razmatrati u tom smislu. Stoga će se, na temelju donesene procjene rizika kod određenog poslodavca, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu li ugovorom o radu utvrditi za koje poslove koje radnik obavlja postoje otežani uvjeti rada za koje će ostvariti pravo na povećanu plaću.