Prilagodba radnog vremena u dodatnom radu

Ugovor o dodatnom radu može se sklopiti na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Umjesto dosadašnje pisane suglasnosti matičnog poslodavca za dodatan rad radnika, Zakonom je propisana obveza radnika da prije početka rada kod drugog poslodavca, obavijesti matičnog poslodavca, odnosno matične poslodavce o sklopljenom ugovoru o dodatnom radu s drugim poslodavcem, što predstavlja usklađivanje s Direktivom (EU) 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji.

Zakon propisuje mogućnost matičnog poslodavca da pisanim putem zatraži od radnika da prestane obavljati dodatan rad kod drugog poslodavca, ako za to postoje objektivni razlozi, a osobito ako je to protivno zakonskoj zabrani natjecanja ili ako se obavlja unutar rasporeda radnog vremena kod matičnog poslodavca.

U tom smislu, radnik prilikom sklapanja ugovora o dodatnom radu mora biti svjestan da njegova sloboda u zasnivanju dodatnog radnog odnosa nije apsolutna, osobito u slučaju izbora dodatnog rada kod poslodavca koji obavlja poslove iz djelatnosti matičnog poslodavca, odnosno koji je u izravnoj tržišnoj utakmici s matičnim poslodavcem.

Također, jasno je da radnik ne može obavljati posao kod dva poslodavca u isto vrijeme. Stoga, radnik koji bi prilikom sklapanja ugovora o dodatnom radu ugovorio raspored radnog vremena koji bi se preklapao s rasporedom radnog vremena kod matičnog poslodavca pa bi zbog toga izostao s posla kod matičnog poslodavca, ne bi imao opravdani razlog za takav izostanak.

Ako radnik ne izvršava ugovorne obveze kod matičnog poslodavca, taj poslodavac može odlučivati o radnikovom radno pravnom odnosu, što uključuje i upozorenje na kršenje obveza iz radnog odnosa te donošenje odluke o prestanku ugovora o radu.

Zahtjev matičnog poslodavca da radnik najkasnije u roku od tri dana prilagodi svoje radno vrijeme kod drugog poslodavca će doći do izražaja u onim slučajevima do kojih je došlo zbog nepredviđenih situacija, dakle bez krivnje radnika, primjerice uslijed naknadne promjene rasporeda radnog vremena ili uvođenja nejednakog rasporeda radnog vremena kod dodatnog poslodavca.