Način vraćanja isprava radniku

Budući da Zakonom o radu nije izrijekom naveden način vraćanja isprava radniku u slučaju prestanka radnog odnosa, mišljenja smo da poslodavac može izabrati na koji će način radniku dostaviti primjerak odjave s obveznih osiguranja, uključujući i mogućnost dostave poštom, odnosno putem pošiljke s povratnicom, odnosno na drugi uobičajeni način na koji će se isprava dostaviti osobi kojoj je namijenjena.