Prestanak ugovora o radu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Sporazum o prestanku ugovora o radu, kao jedan od načina prestanka ugovora o radu, predviđen člankom 113. Zakona o radu odnosi se na suglasnu volju obiju ugovornih strana, radnika i poslodavca za prestankom radnog odnosa. Dakle, u navedenom slučaju ugovor o radu ne prestaje jednostranim otkazom već dogovorom ugovornih strana.

Nadalje, ukoliko radnik ne pristane na prijedlog poslodavca za sporazumnim prestankom ugovora o radu, poslodavac mu može jednostrano otkazati ugovor o radu ako za to ima opravdani razlog i za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radnika. Međutim, sukladno članku 117. stavku 1. Zakona o radu, privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.