Natječaj, posebni uvjeti za određeno radno mjesto

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) kao općim propisom kojim su u Republici Hrvatskoj uređeni radni odnosi, nije reguliran način provedbe natječaja, kao ni uvjeti njegova provođenja, već isto može biti propisano posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca.

Ukoliko je poslodavac predvidio posebne uvjete za određeno radno mjesto tada je u obvezi pridržavati se takvih odredbu, te može sklapati ugovor o radu (samo) s osobom koja ispunjava zahtijevane uvjete. Uputa o pravnom lijeku obvezuje donositelja akta da po istom postupa sukladno predviđenom putu zaštite podnositelja.