Slobodan dan, sporazum o prekovremenim satima

Sporazum radnika s poslodavcem o korištenju tzv. slobodnog dana moguć je samo nakon dospijeća novčanog potraživanja prava na isplatu. Međutim, dopušteno je unaprijed predvidjeti mogućnost korištenja prava na slobodan dan u slučaju kada radnik podnese zahtjev za njegovim korištenjem i takvo uređenje može biti predviđeno pravilnikom o radu poslodavca.

Pravo na povećanu plaću potrebno je poštovati i u slučaju korištenja slobodnog dana na način adekvatnog preračunavanja radnih sati koje je radnik stekao (primjerice 25% uvećanje prekovremenog sata, odnosno izračun 1 sat redovitog rada za 1 sat i 15 minuta “rada” u slobodnom danu).