Neisplata plaće

U skladu s temeljnim obvezama i pravima iz radnog odnosa koje su propisane Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), poslodavac je u radnom odnosu radniku obvezan dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću. Ukoliko poslodavac radniku na dan dospjelosti ne isplati plaću, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata, radniku dostaviti obračun iznosa kojeg je bio dužan isplatiti. Takav se obračun smatra ovršnom ispravom i omogućuje radniku da u postupku prisilnog ostvarenja tražbina, naplati svoja potraživanja od poslodavca.

 

Poslodavac koji ne postupi na navedeni način, čini prekršaj iz grupe najtežih prekršaja sankcioniranih Zakonom o radu.