Povećanje plaće

Pravo na povećanu plaću uređuje članak 94. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17) te predviđa svaku od pojedinačno navedenih okolnosti rada (otežane uvjete rada, prekovremeni, noćni rad, rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi) prilikom kojih radnik ostvaruje pravo na povećanu plaću.

Ukoliko se radi o ispunjenju više od jedne okolnosti istovremeno mišljenja smo kako nije moguće da poslodavac predvidi povećanje plaće manje od zbroja svake okolnosti zasebno. Navedeno iz razloga jer bi se na taj način umanjivao iznos inače predviđenog povećanja plaće određen nastupom svake okolnosti obavljanja rada što bi predstavljalo primjenu nepovoljnijeg prava za radnika.

Međutim, same iznose povećanja po pojedinačnim osnovama, kao i način obračuna povećane plaće ne uređuje Zakon o radu, već drugi izvori prava koji poslodavca obvezuju (primjerice, kolektivni ugovor).