Obavijest o sklopljenom ugovoru o dodatnom radu

Radnik je dužan prije početka rada kod drugog poslodavca pisanim putem obavijestiti svakog matičnog poslodavca o sklopljenom ugovoru o dodatnom radu s drugim poslodavcem.

S obzirom da Zakon o radu propisuje mogućnost matičnog poslodavca da pisanim putem zatraži od radnika da prestane obavljati dodatan rad kod drugog poslodavca, ako za to postoje objektivni razlozi, a osobito ako je to protivno zakonskoj zabrani natjecanja ili ako se obavlja unutar rasporeda radnog vremena kod matičnog poslodavca, matični poslodavac ima legitiman interes tražiti od radnika podatak o drugom poslodavcu te vrsti poslova koje će radnik obavljati.