Radni sastanak u tvrtki MCZ d.o.o. Labin: Zaštita na radu i briga za okoliš ključ dobrog upravljanja sigurnošću

Organizacija i upravljanje zaštitom na radu u tvrtki MCZ d.o.o., prevencija i promicanje kulture sigurnosti na radu, dobra praksa vezana uz upravljanje opasnim tvarima, značaj djelatnog sudjelovanja u kampanjama osvješćivanja i poticanja na dodatne aktivnosti, kao i druga pitanja unapređivanja zaštite na radu bile su teme razgovora Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Muhidina Omerdića, voditelja Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analize i Josipa Škreblina, višeg stručnog savjetnika u Zavodu s Kristianom Krpanom, direktorom tvrtke MCZ d.o.o. u Labinu, Brankom Jurčićem iz tvrtke Inspekt. Pazin i Ivicom Pužarom, stručnjakom za zaštitu na radu  koji obavlja poslove zaštite na radu u MCZ d.o.o..

Prije početka sastanka, u pratnji domaćina, predstavnici Zavoda obišli su proizvodne pogone tvrtke te se upoznali s organizacijom rada, uvjetima i mjerama zaštite na radu.

Direktor Krpan uvodno je predstavio rad tvrtke koja se bavi proizvodnjom peći, kotlova i kamina na pelet i drvo, osnovane 2013. godine od strane MCZ group S.p.A. iz Italije, europskog lidera u proizvodnji sustava grijanja na pelete. Radi zadovoljavanja rastućih potreba tržišta, grupa MCZ odlučila je povećati proizvodne kapacitete te je osnovala društvo u Hrvatskoj koje je kupilo nekretninu u poduzetničkoj zoni Vinež u Labinu i uložilo sredstva u objekte, novu opremu i strojeve. Krajem 2013. godine započela je proizvodnja u lakirnici i na dvije linije montaže gotovih proizvoda, peći i kotlova na pelet. Odmah po početku proizvodnje započele su aktivnosti gradnje proizvodne hale površine 2.700 kvadratnih metara, u kojoj su danas smješteni pogoni za savijanje, zavarivanje i lakiranje lima metalnih struktura peći i kotlova, a gradnja je uspješno završena u drugoj polovici 2015. godine. Proizvodni pogon opremljen je najmodernijom tehnologijom za savijanje, zavarivanje i lakiranje lima te sastavljanje peći, uz poštovanje svih važećih regulativa zaštite okoliša i zaštite na radu pri čemu je posebno značajan dio poslova na zavarivanju i montaži. Grijanje pećima na pelet optimalno je rješenje, jer je riječ o jeftinom i po okoliš prihvatljivom energentu koji postiže energetsku iskoristivost više od 90 posto.

Cjenovno gledano, pelet kao energent i dalje je znatno jeftiniji od plina ili nafte, a u usporedbi s fosilnim gorivima gotovo je CO2 neutralan. Ako se u obiteljskoj kući peć na naftu zamijeni sustavom na pelete, smanjit će se emisija ugljičnog dioksida za pet tona u godini dana. Danas se u labinskom pogonu godišnje proizvede do 10.000 peći na pelet, a proizvodi se izvoze u preko 40 zemalja svijeta. Tvrtka trenutno zapošljava 80 radnika, rad se odvija u dvije smjene, a naš je cilj je da svaki radnik dođe zdrav na rad i da se zdrav vrati svojoj obitelji. Ugovorili smo obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom tvrtkom, jer želimo ostvariti izvrsnost i apsolutnu sigurnost naših zaposlenika, a naš stav je da ulaganje u dobre uvjete rada i zaštitu na radu nije trošak već investicija. Svjesni smo da se borba za kvalitetne radnike i njihovu lojalnost poslodavcu ostvaruje i osiguranjem dobrih uvjeta rada. Mišljenja smo da dio propisa vezanih za područje toksikologije i obveza poslodavaca treba izmijeniti ukoliko su rizici na radu otklonjeni primjenom suvremene tehnologije kao što je to slučaj u našoj tvornici, zaključio je direktor Krpan.

U nastavku razgovora predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznali su domaćine s brojnim aktivnostima Zavoda, nacionalnom i europskom kampanjom, te ih pozvali na aktivno sudjelovanje kako bi ostvarili posebne i opće ciljeve u unapređivanju zaštite na radu. Na mnogim mjestima rada u Europi radnici izloženi opasnim tvarima koje predstavljaju značajan problem za zdravlje i sigurnost, kao i očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka.

Poduzimanje mjera za uklanjanje ili smanjenje izloženosti opasnim tvarima pomaže u zaštiti radnika od niza nezgoda, kao što su požar, eksplozija, gušenje, kao i od zdravstvenih problema kao što su kožne bolesti, alergije, bolesti dišnih organa i rak. Dakle, posljedice izloženosti opasnim tvarima mogu imati negativan učinak na kvalitetu života, a mogu biti i smrtonosne. Zato je ključno poduzeti mjere na sprečavanju takvih rizika na svim mjestima rada.

Aktualna europska kampanja „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“, prilika je za promicanje kulture prevencije i podizanje razine svijesti o opasnim tvarima na mjestima rada. Svaka tvrtka poboljšanjem uvjeta rada, edukacijom, svakodnevnim unutarnjim nadzorom i dosljednom primjenom svih mjera zaštite na radu može ostvariti neposrednu korist kroz povećanje produktivnosti, smanjenje bolovanja i kvalitete života radnika.

Neprijeporno je da u Hrvatskoj imamo primjere inovativnog i učinkovitog upravljanja zaštitom na radu u pogledu organizacije rada, tehnoloških postupaka, rukovanja i uporabe opasnih tvari, kao što je dobra praksa u tvrtki MCZ d.o.o. Takve pozitivne primjere kvalitetne procjene rizika, poštivanja redoslijeda primjene općih načela prevencije i mjera kojima se otklanja ili znatno smanjuje izloženost opasnim tvarima, želimo prenijeti drugima kako bi tu praksu prilagodili i primijenili i u drugim radnim sredinama, istaknuli su predstavnici Zavoda .

U cilju organizirane i stručne provedbe aktivnosti na poboljšanju i unapređivanju zaštite na radu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokrenuo je prvu nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“. Aktivnim sudjelovanjem u promicanju sigurnosti na radu, tvrtke i ključni dionici mogu potvrditi i iskazati opredjeljenje za društvenu odgovornost u poslovanju. Provedbom kampanje i akcijskih planova moguće je spriječiti i smanjiti broj ozljeda na radu, očuvati radnu sposobnost radnika, smanjiti gospodarske gubitke i odlaske u prijevremene i invalidske mirovine, te osigurati stimulativnu, sigurnu i zdravu radnu okolinu.

Tijekom razgovora naglašena je važnost prevencije i provođenja kontinuiranih i kvalitetnih programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način, kao i stalnog stručnog osposobljavanja samih poslodavaca, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora, te stručnog usavršavanja stručnjaka za zaštitu na radu.

Istaknuta je i potreba uvođenja financijskih poticaja, kroz porezne olakšice, onim poslodavcima koji uvode suvremenu tehnologiju, alate, strojeve i uređaje s višom razinom zaštite i sigurnosti, kao i drugačijeg stimulativnog modela doprinosa za zaštitu zdravlja na radu, tj. osiguranja od rizika ozljeda na radu kroz model bonus – malus, na osnovu statističkog praćenja ozljeda na radu, kako bi se poticalo sve čimbenike na kvalitetniji i odgovorniji odnos prema zaštiti na radu. Pored toga, ažurno praćenje svih podataka u području zaštite na radu u okviru svakog poslovnog subjekta i ovlaštene tvrtke, te prijenos određenih podataka u informacijski sustav zaštite na radu Zavoda, doprinijet će pravovremenom poduzimanju potrebnih preventivnih mjera i unapređivanju ovog područja. Istovremeno i kolektivnim ugovorima moguće je odrediti individualne i kolektivne stimulacije zaposlenika u cilju ostvarivanja postavljenih mjerljivih rezultata u području zaštite na radu.

U praksi, u mnogim tvrtkama primjenjuju se viši standardi od propisanih što potvrđuje da provedba mjera zaštite na radu ne otežava poslovanje nije skupa već, naprotiv, osiguranje odgovarajućih radnih uvjeta za rad na siguran način te primjeren odnos i ponašanje svih dionika u radnoj sredini prema zaštiti života i dostojanstvu rada, imaju izravan pozitivan učinak na poslovne rezultate, suglasni su sudionici sastanka. Zato je nužno odgovorne čimbenike i najširu javnost osvješćivati o važnosti i koristima dobrog organiziranja i upravljanja zaštitom na radu.

Kultura sigurnosti na radu, načela i ciljevi zaštite na radu. kao temeljne vrijednosti svake tvrtke, moraju biti uključeni u svakodnevne aktivnosti, a menadžment treba iskazivati predanost i primjer ispravnog ponašanja, ocijenili su sudionici sastanka.