Zavod i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske: projektom promicati socijalni dijalog i zaštitu na radu

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske dogovorili su partnersku suradnju u projektu koji će se prijaviti za financiranje iz Europskog socijalnog fonda prema pozivu „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“. U okviru projekta predviđena je provedba niza aktivnosti s ciljem podizanja znanja sindikalnih povjerenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu u cilju učinkovitijeg korištenja institucionalnog okvira u području dijaloga između poslodavaca, sindikata i radničkih predstavnika, edukacije iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i primjene praktičnih preventivnih mjera u svrhu očuvanja radne sposobnosti radnika te poboljšanja komunikacijskih vještina u funkciji kvalitetnijeg i produktivnijeg socijalnog dijaloga.
Očekuje se da će se provedbom ovog projekta u značajnoj mjeri pridonijeti osvješćivanju i informiranju radnika i poslodavaca o njihovim pravima i obvezama u vezi sa sigurnošću na radu, poboljšanju rada sindikalnih povjerenika, radničkih vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu kao i unapređenju industrijskih odnosa u ovom sektoru.
Ovaj projekt sadržavat će i nova inovativna rješenja kojima će potvrditi svoju održivost te usmjerenost na čovjeka u radnom procesu, zaštitu života, zdravlja i očuvanju njegove radne sposobnosti tijekom cijelog radnog vijeka.
Pored vlastitih projekata sudjelovanjem i suradnjom sa sindikatima u još jednom projektu koji se sufinancira iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Zavod za unapređivanje zaštite na radu ostvaruje i jedan od važnih ciljeva iz Strateškog okvira EU o zdravlju i sigurnosti na radu 2014.-2020., kojim se države članice potiču na korištenje europskih sredstava za financiranje aktivnosti povezanih sa zaštitom na radu i poboljšanjem nacionalnih politika u tom području.