Obilježavanje Svjetskog dana akreditacije i obljetnice HAA: AKREDITACIJA DOPRINOSI SIGURNOSTI

U povodu obilježavanja Svjetskog dana akreditacije i 13.godišnjice samostalnog rada, Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) organizirala je u Zagrebu obilježavanje i radni skup na temu „Akreditacija: doprinosi sigurnijem svijetu“. Uz brojne stručnjake, goste i uzvanike skupu je bio nazočan i Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Nakon pozdravne riječi domaćina, ravnatelja agencije Tihomira Babića i obraćanja gostiju, skup je nastavljen promotivnim video filmom u kojem je naglašena važnost brige za zdravlje radnika i sigurnost na radu, kao i uloga i doprinos akreditacije sigurnijem svijetu.

Uslijedila su izlaganja u prvom dijelu skupa o aktivnostima i budućim planovima Hrvatske akreditacijske agencije, prezentirane su mjere zaštite na radu u laboratoriju, suradnja Hrvatskog registra brodova i agencije za veću sigurnost u pomorstvu, prikazane su novosti u izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17011:2017 i zahtjevima za akreditacijska tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

U drugom dijelu prezentirane su novosti u normi EN ISO/IEC 17025:2017 i plan njene implementacije, a nakon rasprave skup je završen predstavljanjem zaposlenika Hrvatske akreditacijske agencije.

Ova javna ustanova obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. Osnovana je radi provedbe hrvatskog tehničkog zakonodavstva koje je usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije. Tehničkim se propisima uređuje sukladnost proizvoda i sloboda kretanja na unutarnjem tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita okoliša i druga područja od javnog interesa. Akreditacija je dokument koji izdaje Hrvatska akreditacijska agencija, a koji predstavlja međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje sukladnosti u područjima ispitivanja, umjeravanja, certifikacije (proizvoda, QMS,EMS, osoblja), inspekcije, verifikacije stakleničkih plinova i organiziranja ispitivanja sposobnosti. Akreditirana tijela pružaju povjerenje u usluge ispitivanja, certifikacije i inspekcije.

Hrvatska akreditacijska agencija predstavlja važan segment u doprinosu sigurnosti kvalitete proizvoda i usluga, te zaštiti potrošača i na taj način pruža potporu gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti. Akreditacija se provodi prema zahtjevima određenim nacionalnim, europskim i međunarodnim normama i normativnim dokumentima.

Prednosti akreditacije u području upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja su značajne. Zahvaljujući smanjenom broju ozljeda na radu tvrtke u Italiji plaćaju niže premije osiguranja. Talijanski INAIL, tijelo državne uprave zaduženo za isplatu odšteta radnicima, utvrdilo je da je broj ozljeda na radu u tvrtkama koje imaju akreditirani certifikat prema normi za sustave upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti, OHSAS 18001, smanjen za 40 posto u nekim sektorima. Na osnovu toga, INAIL tvrtkama omogućava popust i do 28 posto na premije osiguranja. Takvim pristupom tvrtke i osiguravatelj upućuju jasnu poruku radnicima i svim zainteresiranim stranama da su zdravlje, zaštita na radu i sigurno radno okruženje zaposlenika prioritet.

Drugi primjer je inicijativa „GradiSigurno“ u Sjevernoj Irskoj koja propisuje OHSAS 18001 kao obvezan uvjet u natječajima u području građevinarstva. Izvođač radova, konzultanti (i njihovi dobavljački lanci) koji žele sudjelovati na natječajima za radove u javnom sektoru moraju naručitelju poslova dokazati da posjeduju resurse i kompetentnost za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu. Tvrtke koje posjeduju akreditirani certifikat prema OHSAS 18001 stoga imaju prednost i veće mogućnosti za dobivanje poslova na tim natječajima.

ISO je 12.ožujka 2018. godine objavio normu ISO 45001, Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu – Zahtjevi, koji za organizacije predstavljaju okvir za unapređivanje sigurnosti radnika, smanjivanje rizika na radu i stvaranje boljih, sigurnijih uvjeta za rad.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja ustanova s javnim ovlastima zauzima se za uvođenje akreditacije u postupke ispitivanja radne opreme i radnog okoliša, za što širu implementaciju norme ISO 45001, zatim, za uvođenje stimulativnog sustava osiguranja od rizika ozljeda na radu te za primjenu poreznih olakšica poslodavcima kod uvođenja tehnologije koja sadrži višu razinu zaštite, a sve s ciljem podizanja razine kvalitete, izvrsnosti i unapređivanja zaštite na radu, izjavio je Vitomir Begović ravnatelj Zavoda.