Uručena godišnja novinarska nagrada ZNR: DOBITNICA ORJANA ANTEŠIĆ

U Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, ravnatelj Zavoda Vitomir Begović i Admira Ribičić, direktorica Odjela za zakonodavstvo i pravne poslove u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, uručili su godišnju nagradu za novinarski rad u području zaštite na radu Orjani Antešić, novinarki „Novog lista“.

Prilikom razmatranja pristiglih prijedloga Povjerenstvo za dodjelu godišnje novinarske nagrade jednoglasno je odlučilo da se godišnja novinarska nagrada u području zaštite na radu za internetsko novinarstvo (internetski portali, blogovi novinara, web aplikacije i dr.) dodijeli autorici članka „Posao na plus 40: Čovjek se, kao i magarac, na sve navikne“, novinarki „Novog lista“, Orjani Antešić. Autorica je svojim člankom, u kojem je autentično prikazala svakodnevni rad u ljetnom razdoblju i ekstremnim uvjetima u različitim djelatnostima i zanimanjima, pridonijela boljem razumijevanju i senzibiliziranju šire javnosti za probleme uvjeta rada i potrebu provedbe mjera zaštite na radu ukazavši na teškoće u kojima radnici i danas rade, te na potrebu unapređivanja kvalitete radnih uvjeta i osiguranja odgovarajuće zaštite zdravlja radnika u cilju očuvanja njihove radne sposobnosti te cjelovitog unapređenja kvalitete života.

Uloga medija je nezamjenjiva u naporima za unapređivanje zaštite na radu, radi osiguranja  odgovarajuće zastupljenosti tema iz ovog područja u najširoj javnosti, rekao je ravnatelj Begović. Kako bi potaknuo cjelovito i kontinuirano informiranje, edukaciju i osvješćivanje javnosti, te unaprijedio razvoj kulture zaštite na radu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja javna ustanova pokrenuo je prije dvije godine godišnju nagradu za novinarski rad u području zaštite na radu. Osnovni cilj je potaknuti redakcije i autore da redovito i na objektivan način ukazuju na stanje i postignuća u području zaštite na radu budući da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa. Prilikom ocjenjivanja prijavljenih radova za dodjelu godišnje nagrade posebno se razmatra ispunjavanje kriterija koji: podižu razinu svijesti o važnosti zaštite na radu, promoviraju primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu, promiču unapređivanje mjera i aktivnosti iz područja zaštite na radu, te koji se odlikuju originalnošću kako sadržajem, tako i načinom prezentacije. Partner Zavodu za unapređivanje zaštite na radu u ovom projektu je Hrvatska udruga poslodavaca.

Dobitnica nagrade Orjana Antešić, zahvaljujući na nagradi, istaknula je da uvjeti rada u različitim djelatnostima, organizacija i mjere zaštite na radu, te očuvanje radne sposobnosti radnika zavređuju punu pozornost najšire javnosti, pa je i to bio razlog za prilog o radu u uvjetima ekstremnih temperatura.

Na osnovu pristiglih prijedloga i ocjene Povjerenstva, najboljim autorima godišnje nagrade se dodjeljuju u kategorijama: tiskanog novinarstva (dnevnici, tjednici, mjesečnici i dr.), radijskog novinarstva (radijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini), televizijskog novinarstva (televizijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini), i internetskog novinarstva (internetski portali, blogovi novinara, web aplikacije i dr.). Prošle godine nagrade su dodijeljene u kategorijama tiskanog i televizijskog novinarstva, a ove godine u kategoriji internetskog novinarstva.

Novi javni poziv je u tijeku, a za dodjelu nagrade mogu se prijaviti novinarski radovi koji su objavljeni u različitim medijima koji djeluju na području Republike Hrvatske u razdoblju od 30. travnja tekuće do 15. ožujka slijedeće godine.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu očekuje da će se u narednom razdoblju značajno povećati broj i kvaliteta objavljenih priloga o zaštiti na radu u svim medijima, ojačati svijest ključnih dionika i društva u cjelini o potrebi i odgovornosti u ovom području, ali i ukazati na potrebu rada na siguran način pri svakoj aktivnosti.