Radna posjeta Čateks d.d.: VISOKI STANDARDI ZAŠTITE NA MJESTIMA RADA OPĆEDRUŠTVENI INTERES

Tekstilnu tvrtku Čateks d.d. u Čakovcu posjetili su Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu, te su se tom prilikom u razgovoru s direktorom Davorom Sabolićem i stručnjakom za zaštitu na radu Hrvojem Novakovićem upoznali s proizvodnim programom ove tvrtke i uvjetima rada, razgovarali o organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, kao i o širem kontekstu prevencije i kampanjama kojima se jača svijest o važnosti zdravlja i sigurnosti na radu.

Davne 1874. godine obitelj Neuman osnovala je prvu ‘bojadisaonu’ u Čakovcu u centru grada i od tada kreću prvi tekstilni koraci u ovom kraju. Danas tvrtka zapošljava više od 300 radnika, a osnovna značajka Čateksa je kontinuirani proces proizvodnje i iznimna kvaliteta proizvoda, kako prvih dana postojanja tako i danas, o čemu svjedoči i stalni rast izvoza u zemlje EU i šire.

Proizvodni centar tekstil je najstariji pogon u kojem se odvija stoljetna proizvodnja tkanina, a sastoji se od radnih jedinica Sirova tkanina i Dorada. U radnoj jedinici Sirova tkanina proizvode se sirove tkanine od pamučnih i umjetnih vlakana. Instalirani kapacitet od 16 automatiziranih mašina za tkanje sirove tkanine od pamučne pređe i umjetnih vlakana može proizvesti određenu metražu sirove tkanine kao finalni proizvod, koja ovisi o gustoći tkanja. U radnoj jedinici Dorada vrši se dorada sirovih tkanina kroz faze proizvodnje: bijeljenje, bojanje, štampanje, čupavljenje, egaliziranje, termofiksiranje, sušenje, pranje.

Čateks kontinuirano ulaže u novu opremu koja omogućava razvoj novih proizvoda u dva strateška smjera; Medicinski program u okviru kojeg se odvija proizvodnja materijala iz kojih se izrađuju zaštitne navlake za madrace s svojstvom vodonepropusnosti, antibakterijskom, antifungicidnom te antidekubitus obradom te Zaštitni program koji obuhvaća proizvodnju niza proizvoda – dvoslojni, troslojni i četveroslojni laminirani materijali s dišućim membranama koje se koriste u izradi odjevnih predmeta (vodonepropusne i vjetronepropusne hlače i jakne), te u obućarskoj industriji za izradu specijalne obuće (vojne i policijske čizme).

Konfekciju sačinjavaju: odjel tehničke pripreme rada, odjel krojnice te odjel šivaone i dorade gotovih proizvoda. Odjel tehničke pripreme konstrukcijski i tehnološki razvija nove proizvode, razrađuje nove tehnološke procese, analizira i poboljšava proizvodne procese s ciljem da se što kvalitetnije, a u skladu sa zahtjevima kupca, odjevni predmet pripremi za proces proizvodnje. Odjel šivaone izrađuje konfekcionirane proizvode tehnikama šivanja, visokofrekventnog ili toplotnog spajanja šavova, čija je glavna odlika vodonepropusnost.

Suvremena tehnologija omogućava vrhunsku doradu materijala s ciljem postizanja najviših standarda kvalitete proizvoda koje tvrtka nudi na tržištu: vodoodbojnost, uljeodbojnost, obrada protiv prljanja, protiv gužvanja, za zaštitu od insekata i protiv gorenja. Proizvodni centar prevlačenja opremljen je strojevima za direktno i transfer prevlačenje gdje se proizvode materijali naslojeni visokokvalitetnim poliuretanima na vodenoj, odnosno na bazi otapala.

Važan dio proizvodnog procesa u Čateksu je interni laboratorij koji provodi ispitivanja tijekom redovne proizvodnje, razvoja proizvoda te međufazna ispitivanja. Kao dio proizvodnje i razvoja, laboratorij kontrolira i testira sve ulazne sirovine prije korištenja u proizvodnji. Na osnovi analize laboratorijskih ispitivanja donose se odluke što će se i kako izmijeniti, ovisno o tome koja svojstva artikla se žele postići. Laboratorijska ispitivanja redovito se provode i u svim fazama redovne proizvodnje, čime se kontrolira ujednačena kvaliteta proizvoda te se omogućuje praćenje stabilnosti tehnološkog procesa. Rezultati dobiveni laboratorijskim ispitivanjima prate se i statistički obrađuju s ciljem isporučivanja najviše moguće kvalitete proizvoda klijentima, uz poštivanje svih potrebnih standarda i propisa.

Napretkom u tehnologiji optimiziramo postojeće procese, povećavamo iskoristivost energenata i resursa, kvalitetnije gospodarimo otpadom te na taj način dodatno doprinosimo zaštiti okoliša. Proizvode i usluge koje isporučujemo višestruko kontroliramo i ispitujemo kako bi osigurali vrhunsku kvalitetu. Svoje zaposlenike kontinuirano educiramo i potičemo na osobni razvoj i nesebično dijeljenje znanja sa suradnicima. Imamo teškoća s osiguranjem stručne radne snage pa puno vremena i vlastitih resursa ulažemo u stručno osposobljavanje i njihovu sigurnost na radu. U proizvodnom procesu prisutne su opasne tvari a time i rizici, i zato na nam je sigurnost radnika i drugih osoba na radu na prvom mjestu, istaknuo je direktor Davor Sabolić.

Nadalje je istaknuo da je u tvrtki zaposleno oko 330 radnika, rad se odvija u tri smjene a kod vatrogasaca u četiri, organiziran je Odjel za sigurnost, zaštitu i ekologiju, kao i Služba zaštite na radu, zaštita od požara, zaštitarska služba te zaštita okoliša, a problematika iz područja zaštite na radu redovito se razmatra u okviru rada Odbora za zaštitu na radu, Radničkog vijeća kao i svakodnevne suradnje ovlaštenika poslodavca s povjerenicima radnika za zaštitu na radu. Svaki događaj koji je vezan za područje sigurnosti na radu predmet je detaljne analize kako bi utvrdili uzrok i isključili moguće ponavljanje, odnosno ozljede. U proteklom razdoblju odsustvo s rada zbog bolovanja smanjili smo s 12 na 5 posto, što je pozitivno utjecalo i na ostvarivanje poslovnih planova, zaključio je direktor Sabolić.

Rukovoditelj Odjela Hrvoje Novaković naglasio je da se vodi sva Zakonom o zaštiti na radu propisana dokumentacija iz područja zaštite na radu, a da je jedna od svakodnevnih aktivnosti prevencija s ciljem isključivanja nezgoda i ozljeda na radu. Unazad nekoliko godina bilježi se mali broj ozljeda na radu. Redovito se obavljaju osposobljavanja radnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara prilikom zapošljavanja, promjene radnog mjesta ili drugih promjena. Radnici se upućuju na dodatna osposobljavanja vezana uz znanja i vještine koje moraju posjedovati za određena radna mjesta. Zaposlenici su zaduženi osobnim zaštitnim sredstvima sukladno procjeni rizika za njihova mjesta rada, te se redovito upućuju na liječničke preglede ukoliko se radi o poslovima s posebnim uvjetima rada. Isto tako sukladno propisima se ispitivanja radne opreme. Uprava Društva i radnici suradnjom i predanošću podižu razinu sigurnosti na radu, istaknuo je Novaković.

Zalaganje za sprječavanje ozljeda na radu može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka i zaštitu na radu kao osnovno ljudsko pravo, rekao je Vitomir Begović.

Nesreće na mjestima rada i bolesti povezane radom najveće su opterećenje za društvo, pa je neprijeporno da poboljšanja u području zaštite zdravlja i zaštite na radu mogu doprinijeti produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom rastu. Održivost sustava socijalne sigurnosti moguća je u uvjetima očuvanja zdravstvene i radne sposobnosti kako bi svaki radnik bio radno aktivan do zakonom propisane starosne mirovine.

U okviru EU posebno je ukazuje na zdravstvene probleme vezane uz mišićno-koštana oboljenja i ergonomiju, koja uzrokuju izostanka s rada te mogu ograničiti radnu sposobnost, pa je potrebno preventivnim mjerama djelovati na sprječavanje tih pojava. Zavod je u proteklom razdoblju suradnjom s kineziolozima inicirao i poticao poslovne subjekte i ključne dionike na poduzimanje odgovarajućih aktivnosti kojima je moguće djelovati na smanjenje ozljeda na radu, učestalosti i trajanja bolovanja i stvaranje zdravih mjesta rada.

Mišićno-koštani poremećaji mogu se spriječiti ili smanjiti na niz praktičnih načina; ergonomskom prilagodbom radnog mjesta, opremom, edukacijom radnika i organizacijom rada koja uključuje izbjegavanje ponavljajućih radnji ili duljeg rada u neprikladnom položaju tijela, uvođenjem kratkih i češćih pauza u najrizičnijim aktivnostima, rotacijom poslova i preraspodjelom rada. Pri svemu je važno nastojati osigurati i potrebnu ravnotežu između privatnog života i posla koja u mnogome utječe na radnu sposobnost i sigurnost.

Za uspjeh je uz predanost upravljačkog tima potrebna sveobuhvatna uključenost radnika, kvalitetan socijalni dijalog i partnerstvo uz angažiranost stručnjaka i svih ključnih dionika. Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javna ustanova i „servis“, u punoj mjeri je na raspolaganju svim dionicima kako bi dobrom zaštitom na radu stvarali dodanu vrijednost za tvrtke, radnike i društvo u cjelini, naglasio je ravnatelj Begović.

U stvaranju i provedbi učinkovite kulture zaštite na radu potrebno je sudjelovanje rukovoditelja i radnika. Sudjelovanje radnika jednostavan je dvosmjerni proces u kojemu poslodavci i radnici, odnosno njihovi predstavnici razgovaraju jedni s drugima, obavještavaju se o potencijalnim problemima, traže i razmjenjuju stajališta i informacije, pravodobno raspravljaju o problemima, uzimaju u obzir mišljenja svih, zajednički donose odluke i imaju povjerenja jedni u druge uz uzajamno poštovanje.

Kampanje u području zaštite na radu važne su za jačanje svijesti među poslodavcima i radnicima na temelju njihovih prava i obveza u vezi sa zdravljem na radu i sigurnim radnim okruženjem. Kako su u tijeku prva Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“, koje je cilj jačanje prevencije i sprječavanje ozljeda na radu, i nova europska kampanja „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“, prilika je i potreba za dodatni angažman poslodavaca i radnika u svakoj radnoj sredini.

Broj prijavljenih ozljeda na radu u 2017.godini porastao je za 9,1% odnosno za 1.507 ozljeda, dok je broj priznatih ozljeda na radu porastao za 8,2% odnosno za 1.129 ozljeda. Analizirajući stopu ozljeda na radu na 1.000 radnika koja se računa kao omjer broja zaposlenih radnika i ukupnog broja prijavljenih ozljeda na radu, u odnosu na 2016. godinu bilježi se porast u 2017.godini za 0,7, tako da je stopa 12,2. Najveća stopu ozljeda na radu u 2017.godini 20,66 registrirana je u djelatnosti Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, i time se nastavlja trend iz 2015. i 2016.godine. Međutim, sve nesreće se mogu spriječiti, jer ljudi su skloni pogreškama, ali one ne bi smjele dovesti do ozljeda, a pojačano djelovanje u nacionalnoj kampanji treba rezultirati pozitivnim učincima.

Opasne tvari i dalje su veliki sigurnosni i zdravstveni problem na mjestima rada diljem Europe. One mogu uzrokovati različite vrste štete, pri čemu su neke od njih potencijalno vrlo ozbiljne. Šteta od opasnih tvari može nastati zbog kratkoročne izloženosti, dugoročne izloženosti ili dugoročnog nakupljanja tvari u tijelu. Učinkovito upravljanje izloženosti opasnim tvarima povezanih s radom moguće je samo ako su svi na mjestu rada dobro informirani o rizicima i mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se oni spriječili.

Kampanja ima sljedeće ciljeve: podizanje razine osviještenosti o važnosti upravljanja opasnim tvarima, pružanje jasnih smjernica o zakonodavnom okviru, promicanje kulture procjene rizika i sprečavanja rizika, pružanje praktičnih alata i primjera dobre prakse za podršku poduzećima, podizanje razine osviještenosti o rizicima povezanima s izloženošću karcinogenim tvarima na rad i utvrđivanje skupina radnika s posebnim potrebama i većom izloženošću riziku.

Glavni čimbenik postizanja uspjeha u sprečavanju nesreća i bolesti povezanih s radom je stvaranje kulture prevencije rizika, tako da svi razumiju da su sigurnost i zdravlje važni za organizaciju u cjelini.

Naši propisi utvrđuju osnovne obveze u području zaštite na radu, što podrazumijeva da je u pojedinim tvrtkama i ustanovama moguće slobodno primijeniti više standarde od minimalnih zahtjeva, odnosno težiti višoj razini zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

U Zavodu za unapređivanje zaštite na radu zalažemo se za visoke standarde zaštite i stajališta smo da poslodavce treba dodatno motivirati da uz odgovorni pristup organizaciji i provedbi propisanih mjera zaštite na radu, uvide i osjete prednosti uvođenja norme ISO 45001, financijske poticaje primjenom novog stimulativnog modela doprinosa za zaštitu zdravlja na radu tj. osiguranja od rizika ozljeda na radu, kroz model bonus – malus, te da koriste porezne olakšice kod uvođenja novih tehnologija,alata i opreme koja sadrži višu razinu zaštite i sigurnosti, zaključio je ravnatelj Begović.

U okviru radnog boravka u Čateks d.d. predstavnici Zavoda u pratnji domaćina obišli su proizvodne pogone, upoznali se s organizacijom rada, uvjetima i mjerama zaštite na radu te razgovarali s predstavnicima radnika.