Obilježen Nacionalni dan zaštite na radu

 

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja 2022., dodijeljena je nagrada za životno djelo za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu te unapređenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj gospodinu Ljubomiru Pintariću i priznanja za ostvarena značajna postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu gospodinu Ivanu Melnjaku i gospodinu Željku Sinkoviću.

Načelnica Sektora za zaštitu na radu, Marina Borić istaknula je da je pandemija COVID-a 19 jedna od najvećih opasnosti s kojima su se društva i gospodarstva ikad suočila. Moguće ju je prevladati samo ako radimo zajedno kako bismo zaustavili širenje bolesti i osigurali sigurno i zdravo radno okruženje i za one koji rade od kuće i za one koji poslove obavljaju kod poslodavca. Posebno je fokus javnosti, ali i struke, stavljen na „rad od kuće“. U tom smislu ovo je ministarstvo, uz potporu Vlade RH, poduzelo niz mjera i aktivnosti kako bi se ublažio utjecaj pandemije na poslovanje poduzetnika, ali i na sigurno radno okruženje radnika.

“U narednom razdoblju u Republici Hrvatskoj osobito će se promicati zdravo starenje, očuvanje radne sposobnosti, smanjenje zdravstvenih problema vezanih uz rad te stvaranje sigurnih i zdravih radnih uvjeta.  Osim cjeloživotne edukacije svih dionika u području sigurnosti i zdravlja na radu, radi podizanja razine svijesti o važnosti ulaganja u zaštitu na radu i provođenja svih potrebnih mjera sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, od osobite su važnosti i ciljane kampanje usmjerene na sprječavanje pojedinih rizika”, naglasila je Borić.

U sklopu obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu održan je i webinar „Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja – sprečavanje mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom“ u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a uz potporu Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA).

Nakon uvodnog predstavljanja kampanje od strane Ministarstva, g. Miroslav Babić dipl.ing. prezentirao je aktivnosti inspekcije rada za područje zaštite na radu vezano uz provođenje kampanje. Inspektori rada sudjeluju u radu EU Odbora viših inspektora rada (Senior Labour Inspectors’ Committee – SLIC) i njegovih radnih grupa. Putem SLIC-a se organiziraju razmjene inspektora između nacionalnih Inspektorata rada država članica EU, te se razmjenjuju bitne informacije o propisima zaštite na radu, dobroj inspektorskoj praksi i načinu obavljanja inspekcijskog nadzora, naročito u vezi rada upućenih radnika.

Prim.dr.sc. Azra Huršidić Radulović, dr.med., specijalist medicine rada i sporta u Hrvatskom društvu za medicinu rada izvijestila je o provedenom istraživanju o radu od kuće tijekom COVID-19 pandemije s ciljem određivanja novih postupaka, mjera, protokola i preporuka za zaštitu i unapređenje zdravlja i sigurnosti na radu od kuće.

O povezanosti posturalno-kretnih navika i simptoma mišićno-koštanih poremećaja administrativnih radnika govorila je dr. sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu nakon čega je gđa Kristina Dundović, dipl.ing.sig. iz Veleučilišta u Rijeci predstavila analizu ergonomskih uvjeta operatera u poštanskom uredu. Prezentirani su rezultati dobiveni anketnim upitnikom kojom prilikom je stavljen naglasak na zdravstvene posljedice višesatnog sjedenja na poslovima operatera u poštanskom uredu.

Završno predavanje održao je dr. sc. Sarajko Baksa iz Visoke škole za sigurnost Zagreb na temu određivanja opterećenja radnika pri ručnom rukovanju teretima.

 

Snimku webinara možete pregledati putem poveznice: https://youtu.be/QCHZgCUf9ns