Provedeno usavršavanje djelatnika Uprave za rad i zaštitu na radu u Austriji i Sloveniji

U okviru projekta Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2022., provedena je aktivnost Jačanje kapaciteta Uprave za rad i zaštitu na radu. Dvanaestero zaposlenika i zaposlenica ove Uprave imalo je priliku u sklopu projekta stručno se usavršavati u austrijskom Ministarstvu rada i Općoj ustanovi za osiguranje od nesreća, te slovenskom Ministarstvu rada, obitelji, socijalne politike i jednakih mogućnosti.


U austrijskom Ministarstvu rada sudionike studijskog putovanja pozdravila je dr. Anna Ritzberger-Moser, voditeljica Sektora radnog prava i Federalne inspekcije rada, a prezentacije su pripremili federalni inspektori Andreas Schmid i Paul Jeidler, te Martina Haeckel-Bucher, zadužena za kontakt austrijskog Ministarstva rada s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu. Predstavljeni su austrijski propisi zaštite na radu i njihovo provođenje, provedba kampanja u području sigurnosti i zdravlja na radu na saveznoj razini i u pojedinim pokrajinama te angažman inspektora rada i zaštite na radu. Hrvatski sudionici radnog sastanka imali su mnogo pitanja – od toga kako je organizira zaštita na radu kod poslodavca, na koji način se obavljaju poslovi zaštite na radu, tko ih obavlja i uz koje uvjete, jesu li osigurani besplatni alati za procjenu rizika i tko kontrolira procjene, kako se provodi osposobljavanje za rad na siguran način i kakva je periodika ponovnog osposobljavanja, tko je sve odgovoran za provođenje mjera zaštite na radu… do pitanja o ovlaštenim osobama / tvrtkama za pružanje usluga zaštite na radu, uvođenja i osposobljavanja stranih radnika za rad na siguran način, rada u posebnim uvjetima itd.


U austrijskoj Općoj ustanovi za osiguranje od nesreća (AUVA) dobrodošlicu je zaželio Georg Effenberger, voditelj Sektora za prevenciju, istaknuvši hvalevrijednu suradnju Austrije i Hrvatske kroz savjetovanje „Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran“. Christian Schenk, voditelj ustrojstvene jedinice za strukovno osposobljavanje u sjedištu AUVA-e, detaljno predstavivši propise kojima se u Republici Austriji reguliraju socijalna prava radnika, prenio je znanje i iskustvo u utvrđivanju i evidentiranju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Također vrlo detaljno predstavio je propisane zahtjeve koji moraju biti ispunjeni za rad na gradilištima. Hrvatski sudionici ovog radnog sastanka i razmjene iskustva sa zanimanjem su slušali prezentacije i postavili mnogo pitanja iz prakse: na koji način se vodi evidencija o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, objedinjavaju li se na saveznoj razini i podaci prikupljeni u pojedinim regijama, na koji način se prijavljuju ozljede, kako je uređen sustav priznavanja ozljeda, postoji li sustav bonus malus za poslodavce, ima li problema s ozljeđivanjem radnika koji nisu prijavljeni u sustavu rada (tzv. rad na crno), na koji način su organizirana gradilišta i osiguranje od ozljeda i smrtnih slučajeva, koje su najrizičnije djelatnosti i na koji način se u njima unaprjeđuje zaštita na radu…
Na gradilištu koje je pod nadzorom AUVA-e, sudionike studijskog putovanja dočekali su Herbert Simitz, Petra Schick i Manuel Arynger. Provjerivši da svatko ima osobnu zaštitnu opremu, proveli su kroz gradilište pokazavši uz propisane i dodatne mjere koje se poduzimaju od pada s visine, pri radu kod visoke razine buke, na visokim temperaturama, s opasnim i zapaljivim tvarima, te način organizacije skladištenja materijala na gradilištu, kao i organizacije administrativnih poslova i higijenskih uvjeta. I ovdje je pitanja bilo napretek – od načina organiziranja radnog vremena, olakšavanja vrlo teških uvjeta rada do mjera koje se poduzimaju tijekom ljetnih vrućina.


Tijekom studijskog boravka zaposlenica i zaposlenika Uprave za rad i zaštitu na radu u Beču s hrvatskog na njemački i obratno prevodila je Nina Matetić Pelikan.
Domaćini u slovenskom Ministarstvu rada, obitelji, socijalne politike i jednakih mogućnosti – dr. Sonja Robnik, Nikolaj Petrišič, Jože Hauko, Etbin Tratnik i glavni inspektor Slvako Krištofelc, upoznali su sudionike studijskog putovanja s propisima iz sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i njihovim provođenjem u Republici Sloveniji, osobito inspekcijskim nadzorom, zatim sa sudjelovanjem u europskoj OiRA zajednici i promociji OiRA alata za procjenu rizika diljem Republike Slovenije, a direktorica Uprave za radne odnose i radno pravo predstavila je istraživanje o radu na daljinu tijekom pandemije COVID-19. Slovenski predstavnici iskazali su veliko zanimanje za Informacijski sustav ZNR, koji se razvija u sklopu projekta Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu, osobito za modul putem kojeg će hrvatski inspektori zaštite na radu imati uvid u pojedine dokumente i način obavljanja zaštite na radu ovlaštenih osoba za ove poslove.


Slovenski i hrvatski predstavnici ovog radnog sastanka, međusobnog učenja i razmjene iskustava istaknuli su opredijeljenost o daljnjoj, jačoj suradnji, osobito u području digitalizacije.
I austrijski i slovenski domaćini su vrlo pohvalno ocijenili projekt Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu naglasivši da su rezultati projekta temelj za ostvarenje budućih ambicioznih ciljeva u sigurnosti i zdravlju na radu, kakvi su potrebni na razini Europske unije, te su pohvalili ambicioznost Uprave za rad i zaštitu na radu u ovom području. Načelnica Sektora zaštite na radu Marina Borić zahvalila je svakom domaćinu na pruženoj srdačnoj dobrodošlici i velikom trudu koji su uložili da sudionicima studijskog putovanje prenesu svoje znanje i specifično iskustvo u pojedinim područjima zaštite na radu.
Sudionici su od svakog domaćina studijskog putovanja dobili Potvrde o sudjelovanju u prijenosu znanju i razmjeni iskustva u području sigurnosti i zdravlja na radu, kao i o treningu na gradilištu, s programom u kojem su navedene glavne teme koje su zajednički razmatrali. Studijsko putovanje trajalo je od 9. do 12. svibnja 2022.