Obvezno testiranje na prisutnost virusa SARS-CoV-2 u državnim i javnim službama

Povodom Vašeg upita, obavještavamo Vas da Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije ovlašteno davati upute, rješavati sporne slučajeve ili davati savjete pri izboru opcija u pojedinačnim slučajevima postupanja prema radnicima koji odbiju poštovati Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenoga 2021.

Naime, ni Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19) ni drugim propisima koji su u djelokrugu ovoga Ministarstva nije uređeno pitanje testiranja niti cijepljenja u okolnostima pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Međutim, skrećemo pažnju da su poslodavac i radnik i u uvjetima pandemije dužni uredno izvršavati obveze iz radnoga odnosa, propisane Zakonom o radu i drugim pravnim izvorima koji se na te radne odnose primjenjuju. Nadalje, sukladno članku 8. Zakona o radu poslodavac je dužan pridržavati se i drugih zakona koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, odnosno drugih propisa. Slijedom navedenog, u okolnostima epidemije bolesti COVID-19, poslodavac u obvezi, sukladno posebnom zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, organizirati rad na način koji je utvrđen spomenutom Odlukom stožera civilne zaštite koja je stupila na snagu 16. studenoga 2021.

Stoga, u pogledu Vašeg pitanja možemo dati mišljenje kako je poslodavac dužan onemogućiti da radnici, koji ne predoče valjan dokaz odnosno odbiju testiranje, uđu i borave u službenim prostorijama poslodavca. U takvom slučaju poslodavac će u evidenciji radnog vremena zaposlenika upisati činjenicu nenazočnosti na radu odnosno evidentirati to vrijeme kao sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena. Ako je evidentirana nenazočnost, poslodavac može donijeti odluku o neisplati plaće zaposleniku za dan odnosno dane u kojima nije obavljao ugovorene poslove.

U odnosu na daljnja pitanja o postupanju u pojedinom slučaju, slobodni smo Vas uputiti na pristupnu točku za dostavu pismena nadležnog tijela, u ovom slučaju Ministarstva znanosti i obrazovanja, e-mail: pisarnica@mzo.hr.