Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora o provedbi zakona o zaštiti na radu

U Hrvatskom saboru održana je sjednica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo koje je tema bila provedba Zakona o zaštiti na radu.

Na sjednici su uz saborske zastupnike, članove radnog tijela, sudjelovali predstavnici ministarstava, javnih ustanova, Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, udruga sindikata i poslodavaca i strukovnih udruga.

Uz pisani radni materijal Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji je sadržavao izvješće o provedbi Zakona o zaštiti na radu, s osvrtom na dionike i osnovne obveze prema zakonu, stanje primjene pojedinih instituta zakona, podatke o ozljedama na radu i analizu uzročnosti te aktivnosti i zadaće Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, uvodnim i završnim izlaganjem nazočnima su se obratile Katarina Knežević Ivanković, državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, i Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. U svojim izlaganjima naglasile su važnost zaštite na radu i sveobuhvatne aktivnosti koje se provode s ciljem unapređenja ovog područja, te su pojasnile metodologiju izrade Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva i očekivane učinke.

Na razini Europske unije jedan od strateških ciljeva je olakšati organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, posebno mikro, malim i srednjim tvrtkama, pojednostavljenjem i smanjenjem nepotrebnih administrativnih opterećenja te pružanjem pomoći poslodavcima i radnicima bez snižavanja zaštite radnika ili ograničavanja primjene više razine zaštite. Na osnovi takvog pristupa izrađen je i Akcijski plan za područje zaštite na radu, naglašeno je od strane predstavnica ministarstava.

U raspravi je sudjelovala većina nazočnih na sjednici iskazujući opredjeljenje za učinkovitu zaštitu na radu, jačanje edukacije, olakšanje provedbe mjera zaštite na radu otklanjanjem nepotrebnih administrativnih procedura i uvođenjem informatičkih rješenja.

U raspravi je sudjelovao i Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, koji je nazočne upoznao s aktivnostima ove ustanove te je predložio niz kratkoročnih i dugoročnih mjera koje su usmjerene na razvoj kulture zaštite na radu, programe cjeloživotnog učenja, uvođenje novih rješenja od interesa za poslodavce i radnike, kao i stimulativne i poticajne mjere kojima se jača prevencija i unapređuje zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika.

Na sjednici je ukazano da će daljnji sadržaj i dinamika implementacije pojedinih mjera u području zaštite na radu iz Akcijskog plana rasterećenja gospodarstva biti predmet zajedničkog timskog rada svih ključnih dionika, predstavnika ministarstava, socijalnih partnera i javnih ustanova kako bi rezultat bio pojednostavljenje određenih postupaka uz uvažavanje odgovarajuće razine zaštite na radu, očuvanja zdravlja i očuvanja radne sposobnosti radnika.