Olakšati primjenu radne rehabilitacije u praksi

Prevencija, radna rehabilitacija, prilagodba poslova osobama s umanjenom radnom sposobnošću, uključivanje osoba nakon provedenog postupka rehabilitacije i stručnog osposobljavanja u rad, postupak ocjene zdravstvene sposobnosti radnika prilikom zapošljavanja, zaštita zdravlja u najširem smislu te daljnja suradnja nadležnih institucija i PIK Vrbovca d.d., bile su teme radnog sastanka održanog u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

Na radnom sastanku sudjelovali su Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize, Martina Pavić, direktorica Sektora ljudskih potencijala, pravnih i općih poslova PIK Vrbovec, Ivica Stjepanović, rukovoditelj Službe sigurnosti PIK Vrbovec, Natalija Vičević i Mija Glasnović iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“, te Ivan Oreč i Dubravko Ivanković iz Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju URIHO.

PIK Vrbovec je vodeća mesna kompanija u Hrvatskoj i regiji koja zapošljava 1900 radnika i koja kontinuiranim ulaganjem u modernizaciju proizvodnih pogona i logističkih centara te primjenom norme OHSAS 18001:2007 poboljšava uvjete rada, sigurnosti i zaštite zdravlja radnika. Međutim i pored toga bilježe se zdravstveni problemi kod jednog broja radnika kao i teškoće, odnosno ograničavajući uvjeti kompanije u iznalaženju rješenja za rad na drugim poslovima u skladu s radnom sposobnošću tih radnika. U posljednje vrijeme registrira se sve više radnika mlađe životne dobi i s nekoliko godina rada s određenim zdravstvenim ograničenjima pa se osjeća nužnost neposrednije suradnje obiteljskih liječnika i specijalista medicine rada i sporta prilikom prve ocjene zdravstvene sposobnosti radnika kao i potreba njihovog kontinuiranog praćenja zdravstvenog stanja radnika.

Pored toga, prateći i analizirajući bolovanja uočene su posebno tegobe sa karpalnim kanalima, bolovima u ramenima, vratnim i lumbalnim dijelom kralježnice a time i potrebom za fizikalnom terapijom. Ocijenjeno je da je nužno poduzeti mjere na poboljšanju statusa mišićno-koštanog sustava radnika i njihovog općeg zdravstvenog stanja, s ciljem očuvanja njihove radne sposobnosti i smanjenja stope bolovanja. Prošle godine u PIK Vrbovec pristupilo se provedbi pilot projekta preventivnih vježbi i zdrave prehrane „Zdravo radno mjesto“ pri čemu su ostvareni pozitivni učinci. Navedeni pristup Zavod za unapređivanje zaštite na radu podržava i promiče kao primjer dobre prakse u skrbi o očuvanju radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka te očekuje njegovu širu primjenu.

Produljenje radnog vijeka u zdravim, sigurnim i održivim radnim uvjetima također znači osiguranje da osobe koje pate od neke bolesti ili dožive nesreću koja uzrokuje dulje bolovanje imaju potrebnu podršku kako bi se vratile na posao u sigurnim i prilagođenim uvjetima. Stvaranjem pretpostavki i podrškom za povratak na posao za osoba koje imaju zdravstvene teškoće omogućava se da radnik umjesto prijevremenog umirovljenja ili invalidske mirovine ostane zaposlen. Učinkovitost procesa rehabilitacije stoga je još jedan važan čimbenik povezan s produljenjem zdravog radnog vijeka.

Zakonom o radu propisano je da radnik koji doživi nesreću na radu ili oboli od profesionalne bolesti ima prednost pri obuci i obrazovanju povezanom s radom koje omogućuje poslodavac. U svakodnevnoj praksi navedeni pristup još uvijek je nedovoljno prisutan pa je nužno poduzimati dodatne aktivnosti osvješćivanja, informiranja i poticanja svih čimbenika na provedbu odgovarajućih aktivnosti te pružanja podrške poslodavcima i radnicima. Sudionici sastanka istaknuli su značaj šire implementacije profesionalne rehabilitacije u praksi koja uključuje individualan, stručan i profesionalan pristup svakoj osobi. Potrebno je izmijeniti određene odredbe u Zakonu o mirovinskom osiguranju kako bi se sadašnja dobna granica za pravo na profesionalnu rehabilitaciju do 53 godine života povisila, kao i visina naknade za vrijeme profesionalne rehabilitacije.

Predstavnici Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ upoznali su predstavnike PIK Vrbovec s mogućnostima procjene radne učinkovitosti osoba s invaliditetom i njihove prestale radne sposobnosti, pravom na isplatu naknade plaće za smanjenu radnu učinkovitost u slučaju normiranog rada, sufinanciranjem tehničke prilagodbe mjesta rada i drugim mjerama dok su predstavnici Ustanove URIHO informirali o mogućnostima zamjenskog modela u slučaju nemogućnosti ispunjavanja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom putem nabavke određenih roba ili usluga.

Zaključeno je da će se radni sastanak nastaviti u PIK Vrbovec s prezentacijom različitih mogućnosti radne reintegracije radnika kako bi se razmotrile i dogovorile daljnje praktične aktivnosti.