Odbor za zaštitu na radu

Temeljem čl. 34. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14. i 118/14.), poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika obvezan je osnovati odbor zaštite na radu kao savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu.

Odbor čine:

  • poslodavac ili njegov ovlaštenik,
  • stručnjak zaštite na radu koji obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca,
  • specijalist medicine rada izabran u skladu s posebnim propisom, te
  • povjerenik radnika za zaštitu na radu ili njihov koordinator.

Predsjednik  Odbora je poslodavac ili njegov ovlaštenik.

O imenovanju odbora poslodavac donosi pisanu odluku. Odbor se sastaje najmanje jedanput u šest mjeseci i o svojem radu vodi zapisnik te u slučaju smrtne ili teško ozljede, utvrđene profesionalne bolesti ili po nalazu nadležnog inspektora obvezan je sazvati sjednicu u roku od 2 radna dana od nastanka događaja. Izvanrednoj sjednici može prisustvovati nadležni inspektor. Ako poslodavac u propisanom roku ne sazove sjednicu, to pravo ima i povjerenik radnika za zaštitu na radu ili koordinator povjerenika, odnosno radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća.

Sa svrhom stalnog unapređivanja zaštite na radu odbor planira i nadzire:

  • primjenu pravila zaštite na radu kod poslodavca,
  • organizaciju obavljanja poslova zaštite na radu,
  • obavješćivanje i osposobljavanje u vezi sa zaštitom na radu,
  • prevenciju rizika na radu i u vezi s radom te njezine učinke na zdravlje i sigurnost radnika.

Poslovi odbora mogu se proširiti kolektivnim ugovorom i sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca.