Suradnja HGK i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

U Hrvatskog gospodarskoj komori o aktualnim pitanjima zaštite na radu, aktivnostima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te mogućnostima zajedničke suradnje razgovarali su Josip Zaher, potpredsjednik HGK, i Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda.

Kao središnja javna ustanova nadležna za područje zaštite na radu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu u okviru svoje vizije i misije djeluje na razvoj kulture prevencije kako bi se osigurala sigurna i zdrava mjesta rada koja pridonose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju, izvrsnosti i kvaliteti rada te stalnom i dinamičnom unapređivanju zaštite na radu u najširem smislu, naglasio je ravnatelj Begović. U Zavodu je otvoreno Savjetovalište ZNR 3u1, organiziraju se dani otvorenih vrata Zavoda i info dani u različitim sredinama, kako bi bili na raspolaganju novim poduzetnicima početnicima, mikro, malim, srednjim i velikim poslodavcima, kao i svim drugim dionicima koji imaju potrebu informirati se, savjetovati, steći nova potrebna znanja ili primijeniti primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu.

Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) razvila je internetski interaktivni alat OiRA za procjenu rizika koji omogućava na jednostavan način mikro i malim poslodavcima da primijene postupni proces procjene rizika: počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika na mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti, zaključno s praćenjem i izvješćivanjem. Zavod za unapređivanje zaštite na radu smatra da je OiRA alat izuzetno praktičan i koristan alat za mikro i male poslodavce, budući da njegovom samostalnom primjenom poslodavci postaju odgovorni subjekti, a ne objekti provedbe mjera zaštite na radu, uz mogućnost racionalizacije troškova. Zavod će u suradnji s Europskom agencijom za zaštitu na radu i drugim partnerima omogućiti poduzetnicima u Hrvatskoj neposrednu primjenu ovog alata.

Planiranje i oblikovanje programa edukacije u zaštiti na radu temelji se na pokazateljima ankete o interesima i potrebama polaznika za aktualnim sadržajima iz područja zaštite na radu, zatim analizira se primjena propisa u području zaštite na radu kako bi se utvrdile objektivne teškoće u njihovoj provedbi, potreba prilagodbe istih ili dodatne aktivnosti na stručnoj pomoći u njihovoj primjeni.

Jedan od značajnih projekata kojim je moguće podizati razinu kvalitete u području zaštite na radu zasigurno je i cjeloživotno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu, kao i razvoj e-učenja kako bi se određeni programi i sadržaji učinili lako dostupnima širem krugu zainteresiranih dionika u zaštiti na radu. Zavod je značajno prisutan u realizaciji međunarodne suradnje, posebno s Europskom agencijom za zaštitu na radu, Europskom mrežom za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja, putem bilateralne suradnje, kao i u pripremi i prijavi projekata zaštite na radu koji se financiraju u okviru Europskog socijalnog fonda.

Posebno je važna zadaća implementirati ciljeve kampanje EU-OSHA 2016.-2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ u svakoj radnoj sredini u Republici Hrvatskoj. Kampanja je usmjerena na održivi rad, zaštitu na radu i zaštitu zdravlja na mjestu rada u kontekstu sve starije radne snage, a ujedno je pravodoban podsjetnik na činjenicu da će današnji mlađi radnici postati stariji radnici u budućnosti, te da je nužno promicati odgovarajuće uvjete rada i zaštitu radnika kroz cijeli radni vijek.

Odgovarajuća organizacija zaštite na radu na razini svake pojedine tvrtke, redovita i konstruktivna suradnja poslodavca i njegovih ovlaštenika te ključnih službi kao što su ljudski resursi i zaštita na radu, dobra i redovita komunikacija s predstavnicima sindikata i radničkim predstavnicima, uz stručno osposobljavanje radnika, primjerenu organizaciju rada i opterećenja zaposlenih, stalno ulaganje u poboljšanje i unapređivanje uvjeta rada, izradu realne procjene rizika za svako mjesto rada, provođenje unutarnjeg nadzora i preventivne aktivnosti mogu pridonijeti smanjenju broja ozljeda na radu i njihove težine, manjim izostancima s rada, smanjenju troškova i boljim poslovnim rezultatima. Ostvarivanju tih ciljeva usmjerena je i prva nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018.

Potpredsjednik HGK Zaher i ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Begović suglasni su da je cilj ovih dviju institucija funkcionirati otvoreno, kreativno i poduzetno kao servisi korisnicima pa će tijekom ove godine zajednički organizirati različite informativne, edukativne i savjetodavne oblike i sadržaje namijenjene posebno mikro, malim i srednjim tvrtkama.

Josip Zaher i Vitomir Begović (Foto: ZUZNR)