Održan okrugli stol: Medijacija na radnome mjestu

U sklopu Tjedna mirenja (15. – 22. listopada 2018.), u organizaciji Hrvatske udruge za mirenje održan je Okrugli stol „Medijacija na radnome mjestu“.
Sudionike su uvodno u ime Hrvatske udruge za mirenje pozdravili Danica Lisičar i Vanja Bilić, moderatori okruglog stola, naglasivši važnost upravljanja konfliktima i sporovima na radnome mjestu, njihovu ranom otkrivanju i mirnom rješavanju.

Danica Lisičar objasnila je kako pojam konflikta ne mora nužno imati negativne konotacije, jer konflikt može biti pokretač razvoja društva. Konflikte je, međutim, bitno rješavati u njihovoj latentnoj fazi, a ne u fazi eskalacije, što bi u odnosu na rad bila zadnja faza konflikta tj. otkaz radnika. Konflikte je bitno rješavati jer, osim što nepovoljno utječu na zdravlje radnika, također donose financijske gubitke poslodavcu, na što upućuje podatak da u organizacijama u kojima postoje konfliktne situacije 40 posto radnog vremena troši se upravo na njih. Jedan od načina rješavanja konfliktnih situacija su medijacijske vještine, odnosno pregovaranje na način da nema posljedica ni za jednu stranu. Naglasak okruglog stola je osvijestiti upravo takvu mogućnost rješavanja konflikata mirnim putem, te putem stvaranja osjećaja sigurnosti kod radnika u radnoj okolini, a uz pomoć educiranih trenera s iskustvom u području medijacije i putem primjene modela prilagođenih različitim poduzećima.

Vanja Bilić istaknuo je kako cijeli niz neriješenih konflikata opterećuje društvo u vidu neriješenih sudskih sporova, a kod rukovodećeg kadra postoji i nedostatak znanja o rukovođenju. Problemi koji se javljaju u smislu rada su, na primjer, i do 60 dana bolovanja godišnje po zlostavljanom radniku.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, istaknuo je alarmantnu prosječnu duljinu trajanja sudskih sporova od 808 dana, te naglasio važnost smanjivanja priljeva novih sudskih predmeta putem primarne prevencije, tj. otklanjanjem razloga za radne sporove, i putem sekundarne prevencije, tj. normativne regulacije rješavanja radnih sporova primarno mirenjem.
Uz reguliranje mirenja u okviru kolektivnih ugovora, udruge poslodavaca i sindikata, kao i društvo i mediji trebaju više djelovati na informiranju, poticanju i razvoju kulture mirnog rješavanja radnih sporova. Naime, sudski postupci nisu jeftini ni brzi, a za sudove se u Republici Hrvatskoj izdvaja godišnje 222 milijuna eura. Rasterećenje sudova, te brže i jeftinije rješavanje sporova je općedruštveni interes, naglasio je ravnatelj Zavoda Begović.
Kao primjer dobre prakse Begović je istaknuo projekt Ureda Vlade za socijalno partnerstvo kojim je 2005. godine uspostavljen model mirenja u rješavanju individualnih radnih vrsta sporova. Putem projekta osposobljeno je osam trenera, 242 miritelja u svim županijama, izrađen je i ogledni primjerak odgovarajućeg akta – Pravilnika, osnovani su posebni Uredi za mirenje ili zajednički centri za mirenje u 11 županija i Gradu Zagrebu, a pilot-projekt je uspješno testiran u nekoliko većih tvrtki te su održane brojne promotivne radionice. Prestankom rada Ureda Vlade za socijalno partnerstvo 2012. godine daljnji razvoj mirenja u radnim sporovima nije nastavljen. Naglasio je potrebu intenziviranja aktivnosti na mirnom rješavanju radnih sporova, uključivo i onih koji se odnose na područje zaštite na radu.

Sudionici okruglog stola među kojima su bili predstavnici javnih i državnih institucija, te tvrtki iznijeli su svoja iskustva i mišljenja u području rješavanja konflikata između poslodavaca i radnika, skrenuli pozornost na važnost preuzimanja odgovornosti sudionika konflikta za njegovo rješavanje, te se dotakli i pitanja mobbinga na radnome mjestu, težine dokazivanja postojanja mobbinga i ograničenih mehanizama zaštite koji radniku izloženom mobbingu stoje na raspolaganju. Predstavnici Hrvatske udruge za mirenje naglasili su kako u procesu pregovaranja s osobom na višoj poziciji svakako treba koristiti usluge posrednika, tj. medijatora koji ima iskustva u pregovaranju.

Uzimajući u obzir slabu zastupljenost medijacije u rješavanju konfliktnih situacija, sudionici okruglog stola dogovorili su se da će jednom mjesečno održavati sastanke o medijaciji na radnome mjestu koji će biti tematski definirani i prilagođeni javnom i privatnom sektoru.

Svečano obilježavanje Svjetskog dana rješavanja sukoba održati će se prigodnim skupom 18. listopada u Zagrebu.