Suradnja Zavoda i Centra za izobrazbu Ministarstva pravosuđa: ZA RADNU AKTIVNOST I SIGURAN RAD

Nakon prethodno održanih radnih sastanaka u Ministarstvu pravosuđa i Upravi za zatvorski sustav, u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu održan je radni sastanak predstavnika Zavoda sa Smiljkom Baranček, upraviteljicom Centra za izobrazbu u Upravi za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa te Igorom Kovačevićem, upraviteljem Kaznionice u Lipovici-Popovači i Draženom Posavcem, upraviteljem Kaznionice u Lepoglavi.

Pored razmjene informacija o organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu za zaposlene u sustavu kao i osobe na izdržavanju kazne zatvora, na sastanku je bilo riječi i o budućoj suradnji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa na provedbi edukativnih programa iz područja zaštite na radu za upravitelje ustanova u zatvorskom sustavu, ovlaštenike poslodavca i povjerenike radnika za zaštitu na radu, a što će se realizirati u okviru Centra za izobrazbu.

Rad zatvorenika i strukovno osposobljavanje predstavlja jedan od najvažnijih tretmanskih postupaka u ostvarivanju svrhe izvršavanja kazne zatvora, odnosno rehabilitacije zatvorenika i smanjenju recidivizma. Radna aktivnost zatvorenika pokriva širok raspon poslova koje obavljaju zatvorenici u kaznionicama i zatvorima, od pomoćno-tehničkih poslova poput održavanja čistoće i urednosti prostorija, pranja vozila, ličenja, pomoćnih poslova u praonici rublja, kuhinji, skladištu, zatvorskoj radionici, do poslova u poljoprivredi, ugostiteljstvu, poslova na obradi drva i metala, šljunčarenju, eksploataciji kamena i slično. Kriterij po kojem se zatvorenici raspoređuju na pojedine poslove, ovisi o njihovoj zdravstvenoj sposobnosti, njihovim znanjima i vještinama, uspješnosti ostvarivanja pojedinačnog programa, sigurnosne procjene te iskazanog interesa za radnim angažmanom, a sukladno mogućnostima određenog zatvora ili kaznionice. Osim rada zatvorenika, treba spomenuti da u zatvorskom sustavu radi i velik broj službenika i to na različitim poslovima ; od poslova osiguranja, tretmana i zdravstvene zaštite zatvorenika, do poslova vezanih uz rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, te upravnih i financijsko-knjigovodstvenih poslova zbog čega je vrlo važno organizirati i provoditi sve propisane mjere zaštite na radu na određenim mjestima rada, što uključuje kvalitetnu procjenu rizika, osposobljavanje za rad na siguran način, ispitivanje radne opreme te redoviti unutarnji nadzor, naglašeno je na sastanku.

Prva radionica za upravitelje 22 ustanove u zatvorskom sustavu održat će se u studenome ove godine u Centru za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav a središnje teme bit će osnovne obveze poslodavca u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, način izrade procjene rizika, osposobljavanje radnika i osoba na radu za rad na siguran način te će se prezentirati praktična rješenja  na primjeru Kaznionice u Lipovici-Popovači i  Kaznionice u Lepoglavi.

Dogovorena je i radna posjeta predstavnika Zavoda Kaznionici u Lepoglavi kako bi se neposredno upoznali s radom i provedbom mjera zaštite na radu u toj ustanovi.