Održan seminar o Drugom europskom istraživanju poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju – ESENER-2

Rezultati Drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER-2) predstavljeni su na seminaru u Varaždinu, održanom 13. travnja. To je prvi u nizu seminara koji organizira Zavod za unapređivanje zaštite na radu, a održavaju se uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA). Seminari su namijenjeni socijalnim partnerima – predstavnicima sindikata i poslodavaca – a osim uvodnog dijela o ukupnim rezultatima samog istraživanja i on-line upoznavanja s interaktivnim sučeljem ESENER-2, sudionici mogu izabrati nekoliko od 11 priređenih tema: Starenje i zaštita na radu, Prednosti dobre zaštite na radu, Opasne supstance, Upravljanje zaštitom na radu i sudjelovanje radnika, Zaštita na radu i obrazovni sustav, Mikro i mala poduzeća i zaštita na radu, Poremećaji mišićno-koštanog sustava, Nanomaterijali, Stres i psihosocijalni rizici, Žene i zaštita na radu, Mladi i zaštita na radu.

Sudionici seminara u Varaždinu, predstavnici socijalnih partnera iz grada Varaždina te Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinska županije, odlučili su se za teme Žene i sigurnost i zdravlje na radu, Stres i psihosocijalne rizike,  Nanomaterijale i Starenje i sigurnost i zdravlje na radu, a tema o mišićno-koštanim poremećajima bila je uvod u predstavljanje primjera dobre prakse. Temeljni cilj ovog seminara je pomoć u stvaranju sigurnih mjesta rada i učinkovitije rješavanje postojećih rizika te rizika u nastajanju.

Projekt je predstavila Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju, a o ESENER-u 2 i ostalim temama govorila je Ana Akrap, viša stručna savjetnica. Cilj predstavljanja rezultata ESENER-a 2 je poboljšanje upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a Akrap je prikazala i usporedbe s praksom u Republici Hrvatskoj. Kroz prezentaciju i filmove podsjetila je prisutne zašto su stres i psihosocijalni rizici novi izazovi koje se ne smije zanemarivati. Uz konkretne primjere, slikovito je navela i opisala posljedice stresa – prije svega na zdravlje radnika, zatim na društvenu klimu u poduzeću koja lančano uzrokuje negativnosti, sve do ekonomskih gubitaka za radnike i poslodavce, te gospodarskih gubitaka za društvo u cjelini.

Cilj teme Starenje i sigurnost i zdravlje na radu je osiguranje zdravih radnih mjesta i produljenje životnog vijeka. Ako usporedimo europski prosjek i prosjek u RH, kod nas je osjetno veći prosjek umirovljenih radnika, ali i zaposlenih radnika sa zdravstvenim problemima. Ovaj problem je to veći što ne samo da ukupna radna snaga u Hrvatskoj stari nego se iz evidencije o boravištu Ministarstva unutarnjih poslova iščitava migracija mladih radnika srednje životne dobi u europske razvijene zemlje. Stoga je prioritet osigurati uvjete za produljenje radnog vijeka, a to se temelji na sigurnim i zdravim mjestima rada za radnike svih dobnih skupina, s naglaskom na radnike starije životne dobi. U tu svrhu EU-OSHA izradila je e-vodič o upravljanju sigurnosti i zdravljem na radu za radnike starije životne dobi, koji je također predstavljen on-line.

Također su predstavljeni Nanomaterijali koji su prisutni u mnogim komercijalnim i tehnološkim područjima, a koji su „odgovorni“ za učinke na ljudsko zdravlje i okoliš, jer postoje velike manjkavosti u našem znanju o s njima povezanima rizicima za zdravlje. Akrap je napomenula kako nemaju svi nanomaterijali toksične učinke te je potreban  individualan pristup u istraživanju, a poslodavci zajedno s radnicima moraju primijeniti pristup predostrožnosti u upravljanju rizicima i odabiru preventivnih mjera.

S velikim zanimanjem popraćena je prezentacija istraživanja o novim rizicima i trendovima u području sigurnosti i zdravlja žena na radu s osvrtom na sektore u kojima rade žene (čišćenje) te na rizike s kojima se osobito suočavaju.

U prezentaciji teme ESENER-a 2 Mišićno-koštani poremećaji, koji su najčešća oboljenja povezana s radom te pogađaju milijune radnika na području cijele Europe, Akrap je istaknula da poslodavci upravo zbog ovih poremećaja troše milijarde eura. Predavanje dr. sc. Josipe Nakić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu nastavilo se na ovu temu. Ona je govorila o dva projekta kojima je koordinatorica, a povezani su s prevencijom mišićno-koštanih poremećaja. Projekti se provode u Lidlu i INA-i, a usmjereni su radnike koji obavljaju teške fizičke poslove ali i na radnike u uredima. Dr. sc. Nakić istaknula je važnost pravilnih pokreta pri različitim radnjama, primjerice pri podizanju tereta, a isto tako i važnost tjelovježbe. Uz ove primjere dobre prakse, detaljno je opisala važnost programiranja treninga i demonstrirala nekoliko kinezioloških vježbi.

Sudionici seminara s velikim zanimanjem pratili su teme, aktivno sudjelovali i komentirali iznoseći primjere iz vlastitog iskustva.

U organizaciji ovog seminara Zavodu su pomogli HUP – Regionalni ured u Varaždinu, te sve četiri sindikalne središnjice SSSH, NHS, MHS i HURS.

Sljedeći seminar-radionica planira se u sklopu istog paketa potpore EU-OSHA u Rijeci 9. svibnja.