Održan seminar u Splitu: Drugo europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju – ESENER-2

U organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, a uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA), u Splitu je održan seminar na kojem su predstavnici Zavoda  predstavili rezultate Drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER-2).  Na seminaru čiji je cilj bio pružiti pomoć u stvaranju sigurnih mjesta rada i primjeni učinkovitijih rješenja u odnosu na postojeće rizike te rizike u nastajanju, sudjelovali su predstavnici socijalnih partnera; sindikata i poslodavaca iz Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije. Pored  rezultata istraživanja, sudionicima seminara predstavljeno je i on-line interaktivno sučelje ESENER-2, a  nazočni su izabrali  i nekoliko tema i rezultata istraživanja s kojima se detaljnije upoznati. U sklopu ESENER-2 obrađeno je ukupno 11 tema, a odnose se na starenje i zaštitu na radu, prednosti dobre zaštite na radu, opasne supstance, upravljanje zaštitom na radu i sudjelovanje radnika, zaštitu na radu i obrazovni sustav, mikro i mala poduzeća, poremećaje mišićno-koštanog sustava, te teme vezane uz područje  nanomaterijala,  stresa i psihosocijalnih rizika te žene, mlade i zaštitu na radu.

Projekt je na početku seminara predstavila Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju u Zavodu za unapređivanje  zaštite na radu, a o ESENER-u 2 i istraživanju provedenom u Hrvatskoj govorio je gost Xabier Irastorza, projektni menadžer u Odjelu za prevenciju i istraživanje pri Europskoj agenciji za zaštitu na radu.

Cilj Europske agencije za zaštitu na radu je poboljšanje radnih uvjeta u zemljama Europske unije kroz pružanje tehničkih, znanstvenih i ekonomskih informacija svima koji su uključeni u područje zaštite na radu i zaštite zdravlja,  rekao je  je  Xabier Irastorza. U tom smislu je naglasio važnost zajedničke suradnje Vlade te udruga poslodavaca i radnika. Osvrnuo se na četiri teme istraživanja, a koje se tiču upravljanja zdravljem i sigurnošću, upravljanja psihosocijalnim rizicima, zatim poticaja i prepreka u tom području te sudjelovanja radnika u zaštiti na radu.

Jadranka Skelin, voditeljica Službe za nadzor zaštite na radu u Inspektoratu rada, Područnom uredu Split, detaljno je objasnila postupanje inspektora zaštite na radu tijekom obavljanja nadzora. Istaknula je kako je inspektorima cilj da zaštita na radu u radnim sredinama bude dobro organizirana, jer je to važno i za radnike i za poslodavce.  Inspektori će vrlo često u svom radu savjetovati poslodavce, a kada se usprkos tome ne poduzmu odgovarajuće mjere, neizbježni su prekršajni postupci i kazne. Kad je riječ o uzrocima zbog koji se primjenjuju novčane sankcije  i vode prekršajni postupci, Jadranka Skelin je istaknula da krivnja nije uvijek samo na poslodavcu nego se često ni radnici ne pridržavaju propisa iz područja zaštite na radu. Na kraju je upoznala sudionike seminara s obvezama pojedinih dionika zaštite na radu, te je prezentirala  pregled inspekcijskih  nadzora u 2015., 2016. i 2017. godini, kao i pokazatelje  o ozljedama na radu u navedenom  razdoblju.

Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu u nastavku seminara naglasila je da je cilj predstavljanja rezultata ESENER-a 2 poboljšanje upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu. Kroz prezentaciju i filmove podsjetila je zašto su  postojeći kao i novi rizici u  nastajanju, izazovi koje se ne smije zanemarivati, budući  mogu  uzrokovati  ozljede, profesionalne i bolesti povezane s radom, te  ekonomske gubitke  za poslodavce, radnike kao i  društvo u cjelini.

Tijekom seminar sudionici su aktivno sudjelovali u radu iznoseći konkretne primjere i osobna iskustva vezana za organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, suradnju radnika i poslodavaca i prevenciju rizika.