Održan seminar „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima: povećajmo zajedno proizvodnju i smanjimo bolovanja” u Petrokemiji

Izvor objavljenih fotografija: Petrokemija d.d. tvornica gnojiva

Uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu u Petrokemiji d.d. u Kutini održan je seminar na temu „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima: Povećajmo zajedno proizvodnju i smanjimo bolovanja“. Goste je u ime kompanije uvodno pozdravio i dobrodošlicu poželio Renato Habek, direktor Korporativnih funkcija, a u ime Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sudionike je pozdravila Snježana Štefok, voditeljica službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju.

Nakon kratkog predstavljanja predavača i sudionika, Snježana Štefok je upoznala prisutne s ciljevima i aktivnostima Europske agencije za zaštitu na radu, a viša stručna savjetnica u Zavodu Ana Akrap je predstavila novu europsku kampanju „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“.  Naime, radnici su na mnogim mjestima rada diljem Europe izloženi opasnim tvarima. Glavni je cilj kampanje 2018.-2019. podizati razinu svijesti o ovom problemu jer tijekom kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja opasne tvari mogu uzrokovati razne bolesti od iritacije kože, očiju i dišnog sustava pa sve do raka. Predstavljanje kampanje viša stručna savjetnica Akrap zaključila je Napo filmom o opasnostima od prašine.

Zvonimir Bakarić, voditelj upravljanja kemikalijama u Petrokemiji d.d. predstavio je temu Upravljanja opasnim tvarima u velikim tvrtkama. Petrokemija d.d. uvozi, koristi i proizvodi kemikalije i kemijske smjese, te ima uspostavljen i održava Inventar kemikalija u kojem je identificirano 510 kemikalija, od čega su 342 opasne.
Kemikalije koje donedavno nisu smatrane opasnima, često budu naknadno uvrštene na listu opasnih, stoga u Odjelu za upravljanje kemikalijama radnici kontinuirano prate međunarodne i nacionalne propise o gospodarenju kemikalijama, savjetuju Upravu o upravljanju i gospodarenju kemikalijama i organiziraju provedbu propisa. Bakarić je naglasio važnost izrade Scenarija izloženosti za kemikalije koje su razvrstane kao opasne po CLP uredbi. Navedeni dokument je sastavni dio sigurnosno-tehničkog lista, a opisuje moguće načine kontroliranja izloženosti ljudi i okoliša određenim tvarima. Naveo je nekoliko primjera iz prakse Petrokemije, između ostalog zamjene opasne kemikalije hidrazina, pomoćnog sredstva za sprečavanje korozije, manje opasnim levoxinom 15. S obzirom da se  levoxin pokazao manje učinkovitim u primjeni gnojiva, hidrazin se u pogonima Petrokemije i dalje koristi, ali je uveden sustav automatskog doziranja u izoliranim prostorijama, tako da su radnici izloženi opasnoj kemikaliji samo prilikom zamjene kontejnera, pri čemu je obavezno korištenje osobnih zaštitnih sredstava. Petrokemija d.d. veliku važnost pridaje programu komunikacije o opasnostima, u firmi postoji interna web stranica o upravljanju kemikalijama, radnike i korisnike se informira o opasnim tvarima, te se ulaže u obuku zaposlenika, sve opasne tvari na mjestima rada su označene, a informacije o opasnim tvarima navedene su i u sigurnosno-tehničkim listovima.

Doktorica Ivana Popek, specijalist javnozdravstvene medicine iz Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije održala je izlaganje na temu profesionalnih karcinogena, nabrojala razvrstavanja karcinogenih tvari po IARC-u (Međunarodnoj agenciji za ispitivanje karcinoma) i po karcinogenom potencijalu prema EU Direktivi 67/548 EEC, te nabrojala gospodarske grane i zanimanja u kojima radnici obolijevaju od pojedine vrste profesionalnih karcinoma, navela je karakteristike profesionalnih karcinoma, te istaknula kako je profesionalne karcinome jako teško dokazati jer se često zbog dugog razdoblja latencije razvijaju kod umirovljenih radnika koje poduzeća nemaju obvezu slanja na zdravstvene preglede. U izlaganju je dr. Popek iznijela određene zdravstvene pokazatelje za Sisačko-moslavačku županiju vezane uz obolijevanje stanovništva od karcinoma naglasivši pritom kako se u Hrvatskoj ne prikupljaju podaci o uzrocima karcinoma, te se nastanak raka ne može dovesti u vezu s profesionalnim bolestima. Prema dostupnim podacima, u Sisačko-moslavačkoj županiji je, u prosjeku, postotak muškaraca i žena oboljelih od karcinoma grkljana i karcinoma pluća veći u odnosu na ostatak Hrvatske, a također i postotak umrlih od navedenih bolesti.

Tomislav Cesar, rukovoditelj Zaštitnih poslova i Mario Klaus, viši samostalni inženjer zaštite na radu i zaštite od požara predstavili su način izrade procjene rizika radnih mjesta za poslove s posebnim uvjetima rada pri kojima su prisutne opasne kemikalije. U Petrokemiji se za izradu procjene rizika koristi Kinneyeva metoda u kojoj se nivo rizika izražava kao umnožak kriterija vjerojatnosti, kriterija posljedica i kriterija učestalosti. Prilog procjeni rizika je popis kemikalija s tablicom u kojoj su podaci iz sigurnosno-tehničkih listova tj. naziv kemikalije, oznake upozorenja, oznake obavijesti, granične vrijednosti izloženosti i kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti.

Primjer dobre prakse u upravljanju opasnim tvarima predstavio je Vinko Šarić, voditelj odjela zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja zaposlenika u Lush manufakturi d.o.o. opisavši primjer zamjene opasne tvari neopasnom u njihovom poduzeću. Nakon što je ustanovljeno da su epoksi smola i agens za stvrdnjavanje, koji su se u Lush manufakturi koristili za izradu negativa kalupa, jaki iritansi i alergeni, te da mogu uzrokovati alergijski kontaktni dermatitis, osnovana je stručna radna skupina. Nakon provedene analize tržišta i samog procesa proizvodnje radna skupina je pronašla alternativno rješenje u izradi negativa kalupa uz pomoć 3D printera korištenjem ABS plastike. Ovom zamjenom tvari unaprijeđene su sigurnost radnika i zaštita okoliša. Zbog recikliranja plastike nema otpada, a sam proces proizvodnje kalupa je brži nego što je bio prilikom korištenja epoksi smole.

Nakon zanimljivih izlaganja, Petar Borić, viši stručni suradnik za sigurnost poveo je  sudionike i predavače u obilazak postrojenja Petrokemije, te ih pritom upoznao s poviješću Petrokemije i proizvodnim procesima koji se odvijaju u pogonima proizvodnje amonijaka i uree, te je pokazao željezničku stanicu za interni transport roba. Petrokemija d.d. posluje od 1968. godine, te danas sa 1570 zaposlenih na 135 hektara postrojenja proizvodi 32 vrste mineralnih i tekućih gnojiva. Ukupno godišnje proizvede 1,35 milijuna tona proizvoda. Zanimljiva je informacija da prilikom jednog dana potroši plina koliko grad Zagreb potroši za grijanje tijekom jedne zime, a plin koristi kao sirovinu za proizvodnju amonijaka. Sudionici kojima nije smetao miris amonijaka imali su priliku vidjeti unutrašnjost hale za proizvodnju uree.

Obilazak postrojenja je završen u laboratorijima Petrokemije gdje su sudionike dočekale i rad laboratorija predstavile Lidija Ćosić, rukovoditelj za upravljanje kvalitetom i okolišem i Biljana Vitas-Zečević, voditelj Laboratorija za procesnu kontrolu i kvalitetu gotovih proizvoda. Ispitni laboratoriji: laboratorij za ulaznu kontrolu, laboratorij za procesnu kontrolu i kvalitetu gotovih proizvoda i laboratorij za zaštitu okoliša akreditirani su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje svojstava mineralnih gnojiva‌, tehničkih kemikalija‌, prirodnog plina‌, tla‌, voda‌, otpada, ispitivanje kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora, a također i za ispitivanje vina i mošta za vanjske naručitelje.

Sudionici i predavači su seminar zaključili ručkom i osvježenjima u kantini Petrokemije, što je bila prilika za razmjenu mišljenja i iskustava iz prakse.