Održan stručni skup “Primjeri dobre prakse pri radu s opasnim tvarima”

Stručni skup „Primjeri dobre prakse pri radu s opasnim tvarima“ održan je 24. listopada 2019. u Branimir Centru u Zagrebu u povodu obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu. Stručni skup je organiziralo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pod pokroviteljstvom Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA).

U ime Ministarstva sudionike skupa je pozdravio Jere Gašperov, načelnik Sektora za zaštitu na radu osvrnuvši se na aktualnu kampanju EU-OSHA-e „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“. Istaknuo je kako se kampanjom nastoji podići svijest o rizicima koje predstavljaju kemikalije na mjestu rada i promicati kultura prevencije rizika. Obavijestio je prisutne kako je u lipnju objavljena nova Direktiva 2019/983 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu, koja za određene tvari kao što su kadmij, berilij, formaldehid i druge tvari propisuje značajno niže granične vrijednosti izloženosti, te će Ministarstvo u idućoj godini nove vrijednosti prenijeti u Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.

U ime Hrvatske udruge poslodavaca prisutne je pozdravio Nenad Seifert, direktor Regionalnog ureda Rijeka.

Mr.sc. Ivica Mekovec iz Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti u prometu predstavio je temu „Sigurnost prijevoza kemikalija“, naveo je direktive Europske Unije i zakone Republike Hrvatske koji pokrivaju ovo područje, te je na primjerima iz prakse objasnio osnove osiguranja tereta prilikom prijevoza.

Dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl.ing.kemije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prezentirala je „Nanomaterijale – poznato o nepoznatom“, objasnila načine na koje nastaju ili se proizvode nano-čestice, kako utječu na organizam te je pobrojala osobnu zaštitnu opremu koju je potrebno koristiti prilikom rukovanja nanomaterijalima.

O korištenju opasnih kemikalija i inspekcijskom nadzoru govorio je Ivica Daničić, viši inspektor rada u Državnom inspektoratu. Naglasio je kako na mjestima rada koja uključuju rukovanje kemikalijama, osim školovanja o kemikalijama u Zavodu za javno zdravstvo, Službi za toksikologiju, važno i osposobljavanje radnika za rad na siguran način.

U nastavku skupa mr.sc. Milica Šegović, dip.ing.kem.tehn. iz Centra za sigurnost d.o.o. predstavila je temu „Nadzor nad aktivnostima i dokumentacijom pri radu s kemikalijama“. Istaknula je važnost redovitih revizija procjene rizika na mjestima rada gdje se koriste kemikalije, te je naglasila kako prilikom izrade procjene rizika, osim Pravilnika o izradi procjene rizika, potrebno uzeti u obzir i Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.

Prim.dr.sc. Marija Bubaš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dala je osvrt na EU-OSHA-inu kampanju „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ te je istaknula pojedince koji su svojim radom i zalaganjem pridonijeli podizanju razine svijesti o važnosti zaštite zdravlja radnika.

Poslije zanimljivih izlaganja uslijedila je rasprava, nakon koje su predavači i sudionici na domjenku nastavili druženje i razmjenu mišljenja i iskustava.