Održana 6. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

U utorak, 25. listopada 2022. održana je 6. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu kojom je predsjedao pomoćnik ministra Dražen Opalić.  Nacionalno vijeće čine predstavnici sindikata, poslodavaca, Ministarstva zdravstva i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prethodne dvije sjednice, članovima Nacionalnog vijeća na sjednici predstavljeni su podaci o ozljedama na radu u 2021. godini, izmjene u zakonodavstvu vezano za područje zaštite na radu, izvješće o provedbi mjera Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za period od 2021. – 2027., rezultati upravo provedenog ESF projekta “Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu” te im je najavljen novi projekt u području zaštite na radu u vrijednosti većoj od 22 milijuna kuna. Nakon uvodnih izlaganja pomoćnika ministra Dražena Opalića, članovi su iznijeli svoja mišljenja i prijedloge za poboljšanje provedbe zaštite na radu u Republici Hrvatskoj vezano za teme dnevnog reda.

Vezano uz podatke o ozljedama na radu donesene su određene Odluke te je zaključeno kako je u budućnosti potrebno raditi dubinske analize o ozljedama na radu koje uključujui financijski aspekt ukupnih troškova. Tijekom prethodnog razdoblja donesen je i izmijenjen niz propisa kojima se regulira obavljanje poslova zaštite na radu ovlaštenih osoba te je zaključeno kako će ubuduće trebati mijenjati i dio propisa kojima se regulira obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca. Propisane mjere za područje zaštite na radu  Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za period od 2021. – 2027. u završnoj su fazi realizacije pa su članovi podržali njihovu provedbu.

Članovima Nacionalnog vijeća predstavljeni su rezultati ESF projekta “Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu” kojeg su jednoglasno podržali. Posebno su naglasili kako edukacijski materijali i aplikativna rješenja koja su rezulitrala provedbom projekta umnogome pridonose unaprjeđivanju sustava zaštite na radu, zaštiti zdravlja radnika kao i jačanju kompetencija svih dionika. Materijali objavljeni na web stranici Ministarstva su besplatni i svima dostupni. Po prvi puta je u Republici Hrvatskoj uspostavljen sustav e-učenja iz područja zaštite na radu i kao takav velika je podrška u radu stručnjaka zaštite na radu, naglasili su članovi Nacionalnog vijeća. Također su izrazili zadovoljestvo zbog najave provedbe novog projekta u vrijednosti većoj od 22 mil. kuna te su podržali aktivnosti koje u njime predviđene. Ovakav pristup ministarstva predstavlja određeni iskorak u kreiranju politike zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Na sjednici su kao članovi prisustvovali Cvetan Kovač, Ljubomir Pintarić, Boris Antunović, Nenad Seifert, Jere Gašperov te kao gošće Marina Borić, načelnica Sektora za zaštitu na radu i Marina Prelec, viša stručna savjetnica u Sektoru za zaštitu na radu.