OBILJEŽEN EUROPSKI TJEDAN SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu obilježava se svake godine u listopadu u 43. kalendarskom tjednu. Obilježavanje je prilika za povećane aktivnosti podizanja svijesti vezano za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika, a provodi se uz potporu Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU OSHA). Ove godine završava dvogodišnja kampanja pod nazivom „ Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja“, kojoj je naglasak na mišićno-koštanim poremećajima, a cilj je osvješćivanje svih dionika u sustavu zaštite na radu o njihovoj važnosti i prevenciji. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uz potporu EU OSHA-e organizirala je stručni skup pod nazivom „Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja – sprečavanje mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom“.

Sudionike stručnog skupa uvodno je pozdravio pomoćnik ministra Dražen Opalić te naglasio da su u Europi, kao i u Republici Hrvatskoj mišićno-koštani poremećaji i dalje jedan od najčešćih zdravstvenih problema povezanih s radom te istaknuo potrebu informiranja i edukacije o načinima njihova suzbijanja i prevencije.

Izvijestio je o upravo završenom 4-godišnjem projektu „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ koje je provelo Ministarstvo, a u okviru kojeg je financiran dio mjera i aktivnosti predviđenih Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje od 2021. do 2027. godine u iznosu od preko 3,5 milijuna kuna.

„Projektom je financirana izrada 30 OiRA alata, aplikativno rješenje za izradu procjene rizika RISKO, nadogradnja Informacijskog sustava zaštite na radu, po prvi puta je uspostavljen sustav e-učenja u području zaštite na radu te je provedena edukacijsko-preventivna aktivnost s ciljem sprečavanja mišićno koštanih oboljenja.“, naglasio je Opalić.

Ujedno je informirao da je Ministarstvo prijavilo za sufinanciranje u okviru ESF+ programa novi projekt za unaprjeđivanje sustava zaštite na radu i zaštite zdravlja u vrijednosti većoj od 21 milijuna kuna. Novim projektom dodatno će se razvijati OiRA alati, unaprjeđivati Informacijski sustav zaštite na radu, digitalizirati proces polaganja stručnog ispita te izraditi niz aplikativnih rješenja u sustavu zaštite na radu, poput višejezične aplikacije za prevođenje dokumenata iz zaštite na radu na strane jezike, digitalne prijave ozljeda na radu, digitalne uputnice za specijalistu medicine rada i slično.

„Raditi na siguran način znači i u svakom trenutku razmišljati o opasnostima koje nas okružuju prilikom obavljanja poslova jedan je od prioriteta uz napomenu da je uvijek potrebno odvojiti dovoljno vremena da se radni zadaci obave kvalitetno i sigurno. Zaštita na radu zahtijeva disciplinu, odgovornost i poštivanje pravila bez odstupanja i pogrešaka“, zaključio je Opalić.

Uvodno predavanje o kampanji i rezultatima provedbe govorila je Marina Prelec, viša stručna savjetnica i kontakt osoba za Europsku agenciju za sigurnost i zdravlje na radu ispred Ministarstva, koje je ujedno „focal point“ ispred Republike Hrvatske. Kampanja je bila organizirana na oko 8 prioritetnih područja koja obuhvaćaju kronična stanja, sjedilački rad, prevenciju, rad na daljinu, raznolikost radnika, buduće generacije, psihosocijalne rizike i drugo, istaknula je Prelec te najavila temu nove kampanje koja započinje u listopadu sljedeće godine.

PREZENTACIJA: Provedba kampanje „Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenje sprečavanje mišićno koštanih poremećaja povezanih s radom“ 2020. 2022. – Marina Prelec, MROSP

U stručnom dijelu sudjelovali su profesori obrazovnih institucija te istaknuti stručnjaci u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu: g. Jere Gašperov, specijalist iz Sektora za zaštitu na radu u MROSP-u predstavio je izmjene i dopune propisa iz područja zaštite na radu, a g. Boris Bizjak struč. spec. ing. sec. iz Državnog inspektorata prezentirao je preliminarne rezultate kampanje Odbora viših inspektora rada (SLIC) za sprečavanje mišićno-koštanih poremećaja koja je provedena u prvoj polovici ove godine.


PREZENTACIJA: Izmjene i dopune u propisima zaštite na radu – Jere Gašperov, dipl. ing., MROSP

PREZENTACIJA: Kampanja Odbora viših inspektora rada (SLIC) za sprječavanje mišićno koštanih poremećaja 2022.„Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja”-predstavljanje rezultata – Boris Bizjak,struč.spec.ing.sec., DIRH

Dr. sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta predstavila je provedbu istraživanja i izradu priručnika i studije Kineziologija rada – Povezanost posturalno-kretnih navika i simptoma mišićno-koštanih poremećaja administrativnih radnika, u okviru projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“, a u nastavku je dr. sc. Sarajko Baksa iz Visoke škole za sigurnost predstavio znanstvenu analizu mišićno-koštanih opterećenja povezanih s oblikovanjem sjedećeg radnog mjesta te predstavio računalni program ERSABA iz područja digitalne 3D antropometrije.


PREZENTACIJA: Povezanost posturalno-kretnih navika i simptoma mišićno-koštanih poremećaja administrativnih radnika – doc.dr.sc. Josipa Nakić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

PREZENTACIJA: Znanstvena analiza mišićno koštanih opterećenja povezanih s oblikovanjem sjedećeg radnog mjesta – dr.sc. Sarajko Baksa,prof. v.š., Visoka škola za sigurnost, Zagreb

O zahtjevima za rad na visokonaponskim sustavima električnih vozila i komponentama električnih vozila i utjecaju manualnog sklapanja baterijskih modula na mišićno-koštane poremećaje govorila je gđa Tea Friščić iz tvrtke Rimac Technology, a gđa Ljiljana Srečec, univ.bacc.ing.sec. iz Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala je predavanje o mišićno-koštanom opterećenju ljevača, kao i rizicima u metaloprerađivačkoj industriji.


PREZENTACIJA: Mišićno-koštano opterećenje ljevača – Ljiljana Srečec, univ.bacc.ing.sec., Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Završno predavanje na stručnom skupu održala je gđa Tamara Radošević, dr. med. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temu COVID-19 kao profesionalna bolest.


PREZENTACIJA: COVID-19 kao profesionalna bolest – Tamara Radošević, dr.med., HZJZ