ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

U petak, 26. svibnja 2023. održana je 8., odnosno konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu. Na sjednici je na četverogodišnji mandat izabrani predsjednik, njegovi zamjenici te tajnica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu, u sastavu Dražen Opalić, Boris Antunović, Cvetan Kovač, Nenad Seifert, Marija Bubaš, Ljubomir Pintarić i Marina Borić, jednoglasno je izabralo za predsjednika Dražena Opalića, ravnatelja Uprave za rad i zaštitu na radu. Zamjenici su predstavnici socijalnih partnera pa je tako za prvog zamjenika izabran Ljubomir Pintarić, a za drugog zamjenika je izabran Boris Antunović. Za tajnicu je izabrana Marina Prelec, viša stručna savjetnica u ministarstvu. Na sjednici je također usvojen Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu.