Stjecanje prava na puni/razmjerni dio godišnjeg odmora i naknada za neiskorišteni dio godišnjeg odmora

Godišnji odmor određuje se za svaku kalendarsku godinu.

Radnik koji se prvi puta zaposli stječe pravo na „puni“ godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavaca.

Iznimku od navedenog predstavlja situacija kada radniku prestaje radni odnos, tada će  za tu kalendarsku godinu ostvariti pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, bez obzira na duljinu trajanja radnog odnosa.

Kako se i promjena poslodavaca u istoj kalendarskoj godini u smislu navedenog članka smatra prestankom radnog odnosa, radnik u tom slučaju ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora i kod jednog i kod drugog poslodavca.

Nadalje, radnik koji nije ispunio uvjet za ostvarivanje prava na puni godišnji odmor ostvarit će pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od 1/12 ukupnog broja dana godišnjeg odmora koji bi mu pripadao, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Minimum trajanja godišnjeg odmora propisan odredbama Zakona o radu, iznosi četiri tjedna.

No, broj dana godišnjih odmora (bilo „punog“ bilo razmjernog) radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.

Primjerice navodimo da ukoliko radnik radi u petodnevnom tjednu, četiri tjedna godišnjeg odmora, iznosit će dvadeset dana godišnjeg odmora, dok za radnika koji radi u šestodnevnom tjednu, četiri tjedna godišnjeg odmora iznosit će dvadeset i četiri dana godišnjeg odmora.

Budući u svom upitu navodite da Vam je radni odnos trajao od 15. 11. 2021. godine do 30. 3. 2022. godine, mišljenja smo da za 2021. godinu ostvarujte pravo na godišnji odmor u trajanju od 2/12 ukupnog broja dana koji bi Vam pripadali, dok za 2022. godinu ostvarujete pravo na godišnji odmor u trajanju od 3/12 ukupnog broja dana koji bi Vam pripadali.

Uzimajući u obzir činjenicu da je poslodavac taj koji odlučuje o rasporedu korištenja godišnjeg odmora, radnik koji ne bi stigao iskoristiti pripadajući godišnji odmor u cijelosti radi prestanka radnog odnosa, poslodavac mu je dužan platiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.