Održana radionica u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb

 

O novelama Zakona o zaštiti na radu

U sklopu edukativnog programa Zavoda za unapređivanje zaštite na radu „Zaštiti se znanjem!“ Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu, sudjelovao je na radionici u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb na temu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu. Radionici su uz Ivana Damjanovića, direktora Sektora za ljudske potencijale prisustvovali i stručnjaci zaštite na radu predvođeni voditeljem Službe zaštite na radu, Ivanom Lukićem.

U sklopu radionice prezentirane su odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji je stupio na snagu 1. studenog 2018. godine, a nazočni su aktivno sudjelovali u raspravi o značenju i praktičnoj primjeni pojedinih odredbi. U središtu rasprave najviše su bile promjene vezane za održavanje sjednica Odbora za zaštitu na radu i način prijave ozljede na radu radnika ili osobe na radu nadležnom tijelu za inspekcijski nadzor u području zaštite na radu, te prestanak rada Zavoda kao središnje javne ustanove nadležne za praćenje i unapređivanje područja zaštite na radu.

Direktor Sektora Ivan Damjanović zahvalio je Zavodu za unapređivanje zaštite na radu na odličnoj dosadašnjoj suradnji, upornosti, viziji i zalaganju za unapređivanje ovog važnog područja, te pružanja različitih besplatnih programa edukacije poslodavcima, radnicima i stručnjacima za zaštitu na radu u Republici Hrvatskoj, iskazujući potrebu za nastavak takvih aktivnosti.