OiRA: Internetska interaktivna procjena rizika

Upute za korištenje besplatnog OiRA alata za procjenu rizika za frizere

Rizici povezani sa sigurnošću i zdravljem radnika postoje, ali dostupna su i jednostavna, te besplatna rješenja za njihovu procjenu i sprječavanje. Jedno od takvih rješenja koja su praktična pomoć mikro i malih poduzećima za upravljanje rizicima na mjestima rada su OiRA alati, koje je osmislila Europska unija, izgradile su ih zemlje članice i dostupni su svima.

OiRA (Online Interactiv Risk Assessment – Internetska interaktivna procjena rizika) je internetska platforma na kojoj poduzetnici mogu pronaći besplatne internetske interaktivne alate koji im mogu pomoći u upravljanju rizicima povezanim sa sigurnošću i zdravljem radnika. OiRA alati su prilagođeni brojnim sektorima i državama članicama EU, te omogućuju poduzećima poduzimanje ključnih koraka za sprječavanje nezgoda i nesreća, te profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom.

OiRA alati dostupni su na više jezika i obuhvaćaju najrazličitije sektore i djelatnosti, primjerice, frizersku djelatnost, obavljanje uredskih poslova, prometni sektor itd., a neprestano članice OiRA zajednice izrađuje nove internetske interaktivne alate za procjenu rizika. OiRA alati su jednostavni za upotrebu, korisnici se vode korak po korak kroz postupak procjene rizika, a alatom se izrađuje i plan mjere koje valja poduzeti kako bi se riješile utvrđene poteškoće.

Na mrežnoj platformi https://oiraproject.eu/hr dostupan je prvi hrvatski OiRA alat namijenjen frizerima. Za korištenje je dostupan na poveznici:

https://oiraproject.eu/hr/oira-tools?text=&field_country[11]=11&sort=alphabetically .

U Republici Hrvatskoj krenuli smo s izradom OiRA alata za frizere, što je i najčešća praksa kod uključivanja novih članova. Ovaj OiRA alat omogućuje prepoznavanje i procjenu rizika u frizerskim salonima. Temeljem procjene rizika, mogu se poduzeti preventivne mjere za poboljšanje radnih uvjeta. Ujedno, OiRA alat je i edukacijski alat – cilj je informirati poslodavce i radnike o rizicima kojima su kao frizeri izloženi, te ih poučiti kako izbjeći zdravstvene probleme.

Izradili smo upute, koje vas uz informacije i savjete vode korak po korak kroz postupak procjene rizika pomoću OiRA alata za frizere, od same registracije do kreiranja dokumenta procjene rizika, njegova ispisa i ažuriranja same procjene. Upute možete preuzeti OVDJE.