Osposobljavanje za siguran rad u skladu sa zahtjevom posla

Tijekom službenog posjeta istočnoj Slavoniji ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomir Begović posjetio je Vupik d.d. gdje se sastao s Brunom Jurićem, rukovoditeljem Službe ljudskih resursa i pravnih poslova, Marijem Posavcem, rukovoditeljem Službe sustava upravljanja, Petrom Marinčićem, voditeljem Službe zaštite na radu, Katicom Uremović, voditeljicom ljudskih resursa, Danijelom Pavlić, stručnjakinjom zaštite na radu i Slobodanom Dušani, koordinatorom povjerenika radnika za zaštitu na radu. Susretu je bio nazočan Antonio Jaić, stručni savjetnik u Zavodu.

Vupik d.d. zapošljava 440 radnika, ali tijekom sezonskih poslova angažira i dodatnu radnu snagu koristeći vaučere za rad u poljoprivredi. Poslovanje se odvija u proizvodnim cjelinama: vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo, ratarstvo, povrtlarstvo, svinjogojstvo, govedarstvo, silosno poslovanje, kooperacija i vinski turizam. Objekti Vupika d.d. locirani su na području cijele Vukovarsko-srijemske županije, na više od 6.500 ha obradivih površina. Vupik se poljoprivrednom proizvodnjom bavi više od 50 godina i prepoznatljiv je po proizvodnji žitarica i uljarica.

Broj ozljeda na radu u Vupiku d.d. u stalnom je padu unazad osam godina, a iako još nemaju certifikat OHSAS 18001 provode interne audite pripremajući se za primjenu navedenog standarda.

U VUPIK-u rade dva stručnjaka zaštite na radu koji su dio Službe sustava upravljanja, a prostorno pokrivaju 15 lokacija gdje se susreću sa svakodnevnim brojnim zadacima.

Suradnja s radničkim predstavnicima koji su izabrani kao povjerenici radnika za zaštitu na radu i koordinatorima kao i s Radničkim vijećem ocjenjuje se dobrom.

Kontinuirano smanjivanje broja ozljeda na radu rezultat je velikih napora stručnjaka zaštite na radu, kvalitetnog rada ovlaštene tvrtki za poslove zaštite na radu, kao i osposobljavanja 10 ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu.

Danijela Pavlić, stručnjakinja zaštite na radu ukazala je na provedbu osposobljavanja za rad na siguran način od strane ovlaštenih osoba po programima koji nisu sadržajno usmjereni na kvalitetnu i učinkovitu edukaciju primjerenu poslovima koje radnik u stvarnosti obavlja, već su ti programi općeniti. Nadalje, založila se da se Službe za zaštitu na radu organizacijski pozicioniraju pri Upravama kako bi imale neposrednu komunikaciju i operativnu suradnju, a što je u skladu s njenom odgovornošću i savjetodavnom ulogom. Isto tako i ovlaštenici poslodavca moraju biti svjesni da ta zadaća nije nepotreban dodatak uz redoviti posao već logično zaduženje i obveza koja proizlazi temeljem rukovodeće radne dužnosti što podrazumijeva i djelotvorno provođenje mjera zaštite na radu. Usprkos teškim gospodarskim uvjetima ne smije se štedjeti na zaštiti na radu, zaključila je Pavlić.

sastanak u Vupiku (Foto: ZUZNR)

Bruno Jurić, rukovoditelj Službe ljudskih resursa i pravnih poslova ukazao je manji oprez u radu kod starijih radnika u odnosu na mlađe, a što proizlazi iz radnog iskustva i rutinskog pristupa s uvjerenjem da se neće ništa loše dogoditi pa je nužno djelovati na promjenu takvog pristupa, polazeći od objektivno prisutnog rizika i potrebe prevencije.

Katica Uremović, voditeljica ljudskih resursa ocjenjuje da je u VUPIK-u podignuta svijest radnika o značaju i obvezama u području zaštite na radu, kao i o nužnoj usmjerenosti na redoviti nadzor ispravnosti sredstava rada.

Ravnatelj Zavoda Vitomir Begović, upoznao je nazočne s djelatnošću i brojnim aktivnostima Zavoda koji se pozicionira kao dobar partner i servis poslodavcima, sindikatima, radnicima, stručnjacima za zaštitu na radu i ovlaštenim tvrtkama za poslove zaštite na radu, koji informira, savjetuje, educira u svrhu očuvanja života, zdravlja i radne sposobnosti radnika kao vrednota od posebnog društvenog interesa.

Značajan problem je sustavno praćenje stanja u području zdravlja i zaštite na radu, odnosno nepostojanje odgovarajućih i cjelovitih statističkih pokazatelja. Upravo zbog toga Zavod je završio pripreme i aplicirao za sredstva Europskog socijalnog fonda, kako bi u prvoj fazi uspostavili Informacijski sustav zaštite na radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, a zatim u drugoj fazi integrirali i povezali podatke svih drugih institucija. Na temelju prikupljenih, obrađenih i analiziranih podataka bit će moguće redovito i cjelovito pratiti stanje te predlagati mjere i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu, rekao je Begović.

sastanak u Vupiku (Foto: ZUZNR)

Ostvarivanju sigurnog i zdravog radnog okruženja može pridonijeti dosljedno korištenje institucionalnog okvira zaštite na radu koje podrazumijeva dnevnu suradnju, socijalni dijalog i partnerstvo od mikro do makro razine, od tvrtke i ustanove, sektora, teritorijalne razine pa do Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, kao savjetodavnog tijela Vlade u ovom području. Zavod za unapređivanje zaštite putem inicijative, suradnje i pružanja pomoći svim zainteresiranim dionicima sustava zaštite na radu djeluje na unapređivanju kulture prevencije rizika, poticanju stvaranja boljih radnih uvjeta, smanjenju broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, a time i na povećanju konkurentnosti što će kao pozitivan učinak imati gospodarski rast i razvoj, naglasio je ravnatelj Begović.

Predstavnici Zavoda upoznali su predstavnike VUPIK-a s ciljevima kampanja kojima se želi sve ključne dionike u zaštiti na radu informirati, osvijestiti i podučiti o najvažnijim i aktualnim pitanjima zaštite na radu na europskoj i nacionalnoj razini. Od današnjih radnika očekuje se izuzetno puno, često su izloženi velikim opterećenjima, i fizičkim i psihičkim. Kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve produženog radnog vijeka moraju što duže ostati zdravi. Kampanja Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava radna mjesta za svaku dob“ usmjerena je upravo prema tome cilju.
Kroz Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao pokretač želi ukazati na potrebu sprječavanja rizika na mjestima rada, uključivanja zaštite na radu u poslovne planove u svakoj tvrtki i ustanovi, stalnu suradnju i djelovanje svih odgovornih dionika unutar radnih sredina, kako bi poboljšali i unaprijedili sigurnosne mjere. Dobri radni uvjeti i zaštita na radu, veće zadovoljstvo radnika, ispunjavanje poslovnih ciljeva, manje izostanaka s rada, manje ozljeda i troškova zdravstvenog sustava , mogući su pozitivni učinci ove kampanje, rekao je ravnatelj Begović.

Praktični interaktivni materijali koje je Zavod pripremio za sudjelovanje u ovoj kampanji pružaju priliku svim tvrtkama i ustanovama da se aktivno uključe u ovu aktivnost i tako pridonesu vlastitim boljim rezultatima u promicanju zaštite na radu, kao i nacionalnom cilju padu broja svih ozljeda na radu i u vezi s radom.

Predstavnici VUPIK-a iskazali su interes za aktivno sudjelovanje u kampanjama kao i za daljnju suradnju sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu.

posjet spomen obilježju u Vukovaru (Foto: ZUZNR)

Završavajući radni posjet Istočnoj Slavoniji ravnatelj Begović položio je cvijeće i zapalio svijeću ispod središnjeg križa na obali Dunava u Vukovaru.