Partnerstvo Zavoda i Hrvatskog crvenog križa

PREVENCIJA  U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI

O daljnjim zajedničkim aktivnostima i suradnji razgovarali su predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu; Vitomir Begović, ravnatelj i Snježan Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju i predstavnici Hrvatskog crvenog križa; dr. Vijorka Roseg, voditeljica odjela za programe zdravstvene zaštite, Marija Jauzbašić, stručni suradnik psiholog, i Tomislav Koren, stručni suradnik i stručnjak zaštite na radu u HCK.

Dosadašnja ostvarena suradnja Zavoda i Hrvatskog crvenog križa ocijenjena je uspješnom i korisnom te je obostrano iskazan interes za njen nastavak kroz promicanje javnozdravstvenih akcija, osvješćivanja i promocije prevencije i pružanja prve pomoći, te sudjelovanja u realizaciji zajedničkih projekata.

Uz sudjelovanje u promicanju nacionalnog programa „Živjeti zdravo „ u okviru kojeg je sastavni dio i potrebna integracija zdravlja u radnoj i životnoj sredini te potreba razvoja aktivnog i zdravog starenja, potrebno je djelovati i na ugroze koje se nalaze izvan radne sredine a njima su izloženi radno aktivni stanovnici; u prometu, prilikom slobodnih i hoby aktivnosti te u domu. U današnje vrijeme ljudi među kojima su i oni zaposleni prilikom rada i boravka u svojem kućnom okruženju suočeni su s brojnim rizicima koji mogu uzrokovati ozljede, a time i dugotrajni izostanak s rada, kao i teške posljedice, uključivo i smrtne, pa je nužno i na tom području djelovati na povećanje svijesti o opasnostima s kojima se svatko može susresti, ali i jednostavnim koracima koje je potrebno poduzeti u izvanrednim situacijama. Prostori u stanovima i kućama često se percipiraju kao sigurna mjesta, ali nažalost u njima se događa 80 posto svih nesreća, i to najčešće u dnevnoj sobi. Samo u Europskoj uniji, svake godine preko 3 milijuna ljudi strada u svojem domu, od kojih više od 7.000 sa smrtnim posljedicama. Najčešće nesreće koje se događaju u domaćinstvu su: padovi, gušenja, udar struje, trovanja, utapanja, srčani udar, opekline, gubitak svijesti.

Nesreće u domaćinstvu često se mogu spriječiti, a rezultat su nedostatka svijesti o čimbenicima rizika, nepoštivanja sigurnosnih standarda prilikom rukovanja, skladištenja i održavanja opasnih uređaja i sredstava, posebno onih koja sadrže opasne kemijske tvari. Promicanje kulture sigurnosti i prevencija mogu smanjiti većinu ozljeda i nesreća u kući ili stanu. Svake godine milijuni ljudi stradaju zbog neodgovarajućeg odgovora na nesreću ili nedostatka pravovremene pomoći. Više ljudi umire od ozljeda zadobivenih kod kuće nego od ozljeda na cesti. Većina nesreća u domaćinstvu može se izbjeći poduzimanjem osnovnih sigurnosnih mjera opreza, a potrebno je poznavati i postupke pružanja prve pomoći.

Pored preventivnih i edukativnih aktivnosti koje je Zavod već ranije pokrenuo kroz akciju „Uradi sam, ali sigurno !“ kao i povećanja razine osviještenosti svih sudionika u prometu radi smanjivanja velikog broja ozlijeđenih radnika, predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatskog crvenog križa ocijenili su potrebnim i korisnim zajednički osmisliti modularni priručnik „Sigurni u domu“ s ciljem informiranja i edukacije radno aktivne i druge populacije o rizicima i mjerama prevencije, a s ciljem sprječavanja i smanjivanja nesreća u kući ili stanu, a time i konkretnog doprinosa smanjivanju izostanaka s rada, troškova zdravstvenog sustava te nepovoljnog utjecaja takvih nesreća i privremene radne neaktivnosti na produktivnost i konkurentnost.

Tijekom sastanka razgovaralo se i o nizu drugih područja  na kojima će Zavod i Hrvatski crveni križ u slijedećem razdoblju zajednički djelovati na nacionalnoj i lokalnim razinama.