Radna posjeta Zavoda Tehnološkom parku Razvojne agencije Zagreb

 

EDUKACIJOM POVEĆATI UČINKE PREVENCIJE U ZAŠTITI NA RADU

Radna posjeta, međusobno informiranje o aktivnostima na potpori poduzetnicima te mogući oblici zajedničke suradnje bile su teme razgovora Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i suradnika Muhidina Omerdića, voditelja Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize i Ane Akrap, više stručne savjetnice Službi za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju s predstavnicima Tehnološkog parka Razvojne agencije Zagreb, Anitom Brajković Skoko, Nikolinom Koren i Valentinom Vrankovićem.

Obilaskom Tehnološkog parka Razvojne agencije Zagreb predstavnici Zavoda upoznati su s aktivnostima koje Razvojna agencija Grada Zagreba (RAZA) provodi kako bi jačala i poticala razvoj održivog poduzetništva u gradu Zagrebu. Grad Zagreb osnivač je i vlasnik Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.

Predstavnici Razvojne agencije Zagreb prezentirali su aktivnosti koje RAZA provodi u smislu pružanja pomoći za ulazak u poduzetništvo i lakše svladavanje tržišnih izazova poduzetnika. Osigurana je podrška pojedincima i tvrtkama u svim fazama ranog razvoja, podupiru se inovativne ideje i razvojni timovi u njihovim poduzetničkim počecima, pruža se podrška inovativnim poduzetnicima u početnoj fazi razvoja novih proizvoda i usluga a tvrtkama koje su utemeljene na znanju i novim tehnologijama pomaže se u internacionalizaciji poslovanja. Jedan od velikih projekata Razvojne agencije, tiče se i novouređenog Tehnološkog parka smještenog u paviljonu 12 zagrebačkog Velesajma, koji se prostire na 7.313 četvornih metara. Sam prostor se sastoji od 118 zasebnih modularnih radnih jedinica (s 3 do 4 radna mjesta), dvorane za sastanke, zajedničkih prostora, kuhinje, a planirano je i opremanje odgovarajućih laboratorija. Radni prostor kao i prostor za odmor izgledaju impresivno, u projekt je do sada je uloženo više od 15 milijuna kuna, a u provedbi je nastavak opremanja prostora najsuvremenijom i visoko sofisticiranom opremom za što je odobreno 16 milijuna kuna bespovratnih sredstava, tako da je ukupna vrijednost investicije preko 30 milijuna kuna. Razvojna agencija trenutno upravlja sa preko 10 000 m2 prostora na četiri lokacije u gradu. U planu je širenje, a za to je uprava Grada pokazala veliki interes i dala podršku. Očekujemo se da će se prostor povećati na više od 20 000 m2 s ciljem razvoja inovativnog poduzetništva. S novim prostorom Tehnološki park je definitivno postao regionalno središte za razvoj inovativnih tehnoloških rješenja.

Predstavnici Zavoda prezentirali su podatke koji ukazuju da je u Hrvatskoj u 2016.godini evidentirano 16.235 ozljeda na radu, od čega se na mjesta rada odnosi 13.281 ozljeda. Prosječna stopa ozljeda na 1.000 radnika iznosi 11,27 a najviša stopa je u Zagrebačkoj županiji 15,90.Prilikom dolaska i odlaska s posla, odnosno na putu dogodile su se 2.954 ozljede, od čega se najveći dio odnosi na područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Najviša stopa ozljeda na radu registrirana je u djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda i dr. 21,83, zatim u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 17,09 te poslovanju nekretninama 16,94. Prema stopi ozljeda na radu na 1000 radnika za 2016. godinu u Gradu Zagrebu ona iznosi 9,57 što je ispod prosječne stope ONR u RH koja je iznosila u prošloj godini 11,27.Od ukupnog broja ozljeda u prošloj godini njih 15 posto je teških uz 18 smrtno stradalih osoba, pa ti podaci ukazuju na potrebu poduzimanja daljnjih korektivnih mjera. Osnovni uzroci određenih pojava i propusta u području zaštite na radu su neadekvatno djelovanje ljudskog faktora i neodgovarajući odnos prema izvršavanju propisanih obveza; nepridržavanje posebnih pravila zaštite na radu koja se odnose na izvođenje radova i radne postupke, nepridržavanje osnovnih pravila zaštite na radu tj. neodgovarajuće održavanje sredstava rada te nepridržavanje drugih pravila zaštite na radu.

Svakodnevna interaktivna komunikacija s različitim dionicima u području zaštite na radu, kao i kontinuirani radni sastanci s različitim subjektima, među kojima su i potporne poduzetničke institucije, jedna su od redovitih aktivnosti a Zavod kao središnja javna ustanova pruža podršku poduzetnicima i obrtnicima putem njihovih udruga, komora kao i putem suradnje s Razvojnim agencijama, Poduzetničkim centrima i Poduzetničkim inkubatorima. Osobito je važna svekolika podrška mikro i malim poslodavcima kako bi usklađeno te na učinkovit i djelotvoran način organizirali i provodili mjere zaštite na radu. U Hrvatskoj je najveći udio 47,6 posto ili 70.896 aktivnih subjekata zapošljavalo od jednog do devet radnika, dok je onih s 10 do 49 zaposlenih bilo 7,6 posto ili 11.389. Pored toga, 76.827 subjekata djeluje u obrtu i slobodnim zanimanjima. Navedena struktura poslovnih subjekata u našoj zemlji obvezuje nas u Zavodu kao javnoj ustanovi na pružanje svih oblika praktične i neposredne potpore poduzetnicima i obrtnicima u provedbi propisa i mjera zaštite na radu uz istovremeno očuvanje temeljnih načela sigurnosti radi prevencije rizika na radu i brojnih negativnih posljedica, a time i velikih troškova koje može uzrokovati neprovođenje odgovarajuće zaštite na radu, istaknuo je ravnatelj Begović.

Tijekom razgovora s predstavnicima Razvojne agencije ravnatelj Begović je predstavio nadležnost i aktivnosti Zavoda kao javne ustanove, s posebnim osvrtom na pružanje potpore poduzetnicima u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu. Iskazani interes za rad besplatnog savjetovališta ZNR 3u1, organizaciju „Otvorenih vrata Zavoda“ na terenu, Info poduzetnički kutak „Krenimo sigurnim korakom zajedno!“ kao podrška poduzetnicima početnicima, zatim organizaciju Info dana za obrtnike „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu!“ u suradnji s Obrtničkim komorama u gradovima, besplatne edukacije „Zaštiti se znanjem“ namijenjene različitim dionicima putem okruglih stolova, savjetovanja, tribina i seminara potvrda su povjerenja u Zavod kao servis korisnika. Radni susreti i razgovori u radnim sredinama s predstavnicima Uprava, ovlaštenicima poslodavaca, sindikata, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, članovima radničkih vijeća i stručnjacima zaštite na radu također su jedan od oblika koji potvrđuju usmjerenost i otvorenost Zavoda kao javne ustanove svojim korisnicima. Raznolikim aktivnostima Zavod promiče kulturu zaštite na radu od najranije životne dobi jer je takav pristup ključna pretpostavka prevencije i očuvanja radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka. Prvom Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“, europskom kampanjom „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, programom „Uradi sam, ali sigurno!“, Nacionalnim programom „Živjeti zdravo“ i programom sigurnosti u prometu 2014.-2020. moguće je ostvariti sinergijski učinak u području zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. U proteklom razdoblju ostvarena je uspješna suradnja Zavoda sa Zagrebačkim holdingom putem radnih posjeta pojedinim radnim sredinama, u promociji kampanja na tramvajskim vozilima, sudjelovanjem Zavoda na Međunarodnom sajmu „Interprotex“ i predavanjem stručnjaka Zavoda o osnovama zaštite na radu za poduzetnike početnike u Plavom uredu Poduzetničkog centra Zagreb.

Trenutno Tehnološki park Zagreb ima više od 60 članova a osim prostora za rad, startupi unutar novog Tehnološkog parka, dobivaju mentorsku, edukacijsku i infrastrukturnu pomoć.

U okviru daljnjih planova istaknuta je mogućnost šire suradnje Zavoda i RAZA-e – Razvojne agencije Zagreb te svih njenih potpornih sastavnica; Tehnološkog parka, Plavog ureda i Startup tvrtki putem informiranja, edukacija i savjetovanja korisnika o učinkovitoj organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu u okviru programa Zavoda „Zaštiti se znanjem“, budući se za sudjelovanje na istima ne naplaćuje kotizacija. Istovremeno otvorena je mogućnost da za širu edukaciju iz područja zaštite na radu za različite dionike, posebno u okviru realizacije programa stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu Zavod koristi suvremeno opremljene edukativne prostore Razvojne agencije na Velesajmu.

Zaštita na radu ne smije se doživljavati kao vanjska obveza i još jedna administrativna zadaća koju je potrebno obaviti samo radi forme. Većinu obveza svaka odgovorna osoba vjerojatno bi provodila čak i da iste nisu propisane zakonom i drugim aktima, jer su to logične mjere za sprječavanje nesreća i bolesti povezanih s radom. Za prepoznavanje rizika i utvrđivanje mjera prevencije a zatim i rad na siguran način potreban je prije svega zdravorazumski pristup. Takvim ponašanjem moguće je spriječiti nezgode i bolesti te najučinkovitije poboljšati poslovne rezultate. Zato je osobito važno takav pristup razvijati kod novih poduzetnika, polazeći od činjenice da pozitivni rezultati u zaštiti na radu donose prave uštede, kroz smanjivanje izostanaka s rada, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, ostvarivanje poslovnih planova i ciljeva te ugleda kod poslovnih partnera i klijenata, rekao je ravnatelj Begović.

Na sastanku je naglašeno da se u EU potiče šira primjena internetskih interaktivnih alata za procjenu rizika. U Hrvatskoj su u tijeku, uz pomoć Europske agencije za zaštitu na radu, aktivnosti u svrhu prilagodbe i primjene internetskog i interaktivnog OiRA alata za procjenu rizika najprije za frizersku djelatnost a zatim i druga zanimanja u mikro i malim poslovnim subjektima, kako bi im se pomoglo u razumijevanju te na jednostavan način omogućila praktična primjena postupnih procesa procjene rizika, počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika ne mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti, zaključno s praćenjem i izvješćivanjem. Pored toga Zavod je pripremio aplikaciju za procjenu rizika RISKO namijenjenu kao pomoć srednjim i velikim tvrtkama, kako bi se pružila mogućnost poslodavcima za lakšu izradu najvažnijeg dokumenta u zaštiti na radu kao i njegovo redovito ažuriranje.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Tehnološkog parka Razvojne agencije Zagreb dogovorili su daljnju suradnju na informiranju, savjetovanju i edukaciji mladih poduzetnika i drugih dionika na području Grada Zagreba iz područja zaštite na radu, što će zasigurno doprinijeti nizu pozitivnih učinaka u provođenju mjera prevencije i unapređivanju zaštite na radu u cjelini.