Podaci o visini minimalne plaće u Republici Hrvatskoj do 2008. godine

Ovo ministarstvo zaprimilo je upit koji se tiče podataka o visini minimalne plaće za razdoblje do 30. lipnja 2008., u vezi kojega Vas obavještavamo o sljedećem.

Do donošenja prvog Zakona o minimalnoj plaći u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 67/08) kojim su propisani iznosi minimalne plaće počevši od 1. srpnja 2008. godine, nije bilo uređeno pitanje minimalne plaće. U praksi se koristio pojam najniže plaće koji je uređen Kolektivnim ugovorom o visini najniže plaće (Narodne novine, broj 37/98). Tim je kolektivnim ugovorom utvrđeno da visina najniže plaće (bruto) ne može biti niža od najniže osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Temeljem Odluke ministra rada i socijalne skrbi o proširenju Kolektivnog ugovora o visini najniže plaće iz 1998. godine (Narodne novine, broj 37/98), primjena tog kolektivnog ugovora proširena je i na sve ostale poslodavce i zaposlene u Republici Hrvatskoj, te su se svi poslodavci bili dužni pridržavati odredbi o visini najniže plaće.

Donošenjem Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 67/08), s početkom primjene od 1. srpnja 2008.,  najniži  mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, propisan je u iznosu višem od najniže mjesečne osnovice, te je od tada poslodavac,  ukoliko ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili drugim aktom nije ugovorena ili propisana plaća u višem iznosu, dužan obračunati doprinose prema iznosu minimalne plaće.

Sukladno odredbi članka 4. stavka 2. navedenog Zakona minimalna plaća za razdoblje od 1. srpnja 2008. do 31. svibnja 2009. iznosila je 39 % prosječne mjesečne bruto plaće ostvarene u prethodnoj godini kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, prema objavi Državnog zavoda za statistiku, u iznosu od 2.747,00 kuna.

Potrebno je napomenuti da je člankom 5. istog Zakona propisano je da se za: tekstilnu, drvnoprerađivačku i kožarsko-obućarsku industriju, kao radno-intenzivne industrijske grane, udio minimalne plaće u smislu članka 4. Zakona množi  sa sljedećim koeficijentima: u prvoj godini, od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, s 0,94; u drugoj godini s 0,96; u trećoj godini s 0,97 te u četvrtoj godini s 0,98.

Slijedom navedenih pojašnjenja, u nastavku dostavljamo tablični prikaz iznosa najnižih osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje, s jasno naznačenim razdobljima u kojima su se primjenjivale i pravnim temeljima kojima su ti iznosi bili utvrđeni.

Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa od 1996. do 2002.

godina mirovinsko osiguranje zdravstveno osiguranje
razdoblje iznos u kunama razdoblje iznos
1996. 1.2. do 31.12.1996. 1.100,00 1.5.do 31.7. 1996. 1.100,00
1.8. do 31.12.1996. 1.210,00
1997. 1.1. do 31.12.1997. 1.210,00 1.1. do 31.12.1997. 1.210,00
1998. 1.1 do 31.1.1998. 1.210,00 1.1. do 28.2.1998. 1.210,00
1.2. do 31.12.1998. 1.370,00 1.3. do 31.12.1998. 1.370,00
1999. 1.1. do 31.12.1999. 1.500,00 1.1. do 31.1.1999. 1.370,00
1.2. do 31.12.1999. 1.500,00
2000. 1.1. do 31.3.2000. 1.500,00 1.1. do 31.3.2000. 1.500,00
1.4. do 31.4.2000. 1.700,00 1.4.. do 31.4.2000. 1.700,00
2001. 1.1. do 31.12.2001. 1.700,00 1.1. do 31.12.2001. 1.700,00
2002. 1.1. do 31.3.2002. 1.700,00 1.1. do 31.3.2002. 1.700,00
1.4. do 31.4.2002. 1.800,00 1.4.. do 31.4.2002. 1.800,00
Od 1.1.2003. sukladno odredbama Zakona o doprinosima za obveza osiguranja (Narodne novine, br. 147/02, 175/03, 177/04) ministar financija naredbom propisuje iznos najniže osnovice za obračun doprinosa.
godina razdoblje iznos u kunama

i lipama

pravni akt
2003. 1.1. do 31.12.2003. 1.858,50 Čl. 4. st. 1. Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2003. godinu (Narodne novine, broj 158/02).
2004. 1.1. do 31.12.2004. 1.951,25 Čl. 19. st. 1. Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2004. godinu
(Narodne novine, broj 194/03).
2005. 1.1. do 31.12.2005. 2.080,75 Čl. 19. st. 1. Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinu
(Narodne novine, broj 167/04)
2006. 1.1. do 31.12.2006. 2.169,65 Čl. 20 st. 1. Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2006. godinu (Narodne novine, broj 139/05)
2007. 1.1. do 31.12.2007. 2.298,00 Čl. 20 st. 1. Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2007. godinu (Narodne novine, broj 126/06)
2008. 1.1. do 31.12.2008. 2.441,25 Č l. 20 st. 1. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2008. godinu
(
Narodne novine, broj 119/07).