Rad na daljinu i mogućnost teritorijalnog ograničenja rada

Temeljna razlika između rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu je pravo radnika da kod rada na daljinu samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika.

Uzimajući u obzir da ugovor o radu predstavlja pravnu osnovu postojanja radnog odnosa, ali istovremeno i činjenicu da se sklapa suglasnošću volje radnika i poslodavca, te da njihova prava i obveze proizlaze upravo iz takvog ugovora, nema zapreke da u okviru slobode ugovaranja radnik i poslodavac ugovore rad na daljinu kojega bi ograničili na određeni teritorij, npr. na područje Republike Hrvatske.