Posjet Tehničkoj školi u Karlovcu: Regionalni centri kompetentnosti za razvoj stručnih znanja i kulture zaštite na radu

O razvoju kulture sigurnosti, zastupljenosti sadržaja iz područja zaštite na radu u nastavi za učenike strukovnih zanimanja, organizaciji i provedbi propisanih mjera zaštite na radu u obrazovnoj ustanovi te uspostavi Regionalnog centra kompetentnosti u sektorima strojarstva, elektronike i računarstva, predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu razgovarali su s Ivanom Jankovićem, ravnateljem Tehničke škole u Karlovcu, Ivanom Trubićem, stručnim voditeljem i povjerenikom radnika za zaštitu na radu, Milanom Bijelićem, profesorom strojarskih predmeta i Ivanom Požegom, voditeljem praktične nastave u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Ravnatelj Tehničke škole Ivan Janković uvodno je predstavio obrazovnu ustanovu koja je počela s radom još davne 1946. godine, pod nazivom Industrijska škola metalske struke, a 1991. godine je promijenila naziv u Tehnička škola u Karlovcu. Danas škola godišnje upisuje 30-ak odjeljenja, u okviru kojih se provodi trogodišnje i četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za strojarska, metalurška, elektrotehnička i zanimanja u području prometa. Nastava je organizirana u opremljenim praktikumima za pojedina zanimanja na nekoliko lokacija, a razvijena je i uspješna suradnja s većim brojem tvrtki u kojima učenici obavljaju praktični rad.

Tehnička škola Karlovac nalazi se među 25 strukovnih škola u Hrvatskoj koje su za pojedina područja imenovane kao Regionalni centri kompetentnosti, s ciljem ostvarivanja više razine kvalitete strukovnog obrazovanja, ali i doprinosa gospodarskom rastu i demografskoj obnovi. Predstavnici Tehničke škole u Karlovcu upoznali su predstavnike Zavoda s pripremama i planovima vezanim uz prijavu na natječaj, kao i konceptom projekta Regionalnog centra koji će biti mjesto izvrsnosti u obrazovanju u sektoru strojarstva, elektrotehnike i računarstva za Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Putem EU fondova osigurati će se nova oprema, odgovarajući prostorni uvjeti za rad učenika i nastavnika, omogućiti će se praktičan rad učenika, i njihova priprema za uključivanje na tržište rada.

U Centru će biti omogućeno provođenje praktičnih vježbi učenika i drugih zainteresiranih na najmodernijoj opremi i uređajima uz educirane mentore, a suvremeno radno okruženje trebalo bi motivirati učenike za upis u proizvodna i deficitarna zanimanja. Centar će biti otvoren nadarenim i zainteresiranim učenicima osnovnih i srednjih škola u slobodno vrijeme, izvan obveznog školskog programa, kako bi razvijali vještine, znanja i sposobnosti. U Centru će poduzetnici moći koristiti uređaje i opremu za potrebe njihovog redovnog poslovanja, odnosno istraživanja i razvoja, provodit će se u njemu programi cjeloživotnog učenja kroz teoretski i praktični dio obuke za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, stručno osposobljavanje i usavršavanje, te će se poticati inovativnost i kreativnost svih polaznika.

Vitomir Begović je naglasio da je Zavod za unapređivanje zaštite na radu posebno zainteresiran za suradnju s Regionalnim centrima kompetentnosti u različitim sektorima budući će oni omogućiti stjecanje teoretskog i posebno praktičnog znanja kako redovnih učenika, tako i odraslih polaznika kroz ponudu različitih programa cjeloživotnog učenja. Istaknuo je da je zaštita na radu područje od posebnog društvenog interesa, a razvoj kulture zaštite na radu temeljni je preduvjet provođenja učinkovitih mjera prevencije, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom. Ključna je nacionalna zadaća u okviru kurikuluma obrazovnih programa osigurati da polaznici steknu potrebna znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti siguran rad i očuvanje radne sposobnosti tijekom cijelog radnog vijeka.

S druge strane, dugoročno poboljšanje i unapređivanje zaštite na radu moguće je ostvariti jedino kroz kontinuirano i cjeloživotno učenje svih ključnih dionika. Dakle, važno je da proces učenja u području zaštite na radu krene od najranije životne dobi i da se odvija tijekom cijele radne karijere, odgovarajući na adekvatan način na različite tehničke, socijalne, ekonomske i ostale promjene i izazove u društvu. U razgovoru s nadležnim dužnosnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Zavod je dobio punu potporu u realizaciji navedenih ciljeva i zato je dogovoreno uključivanje Zavoda u provedbu odgovarajućih aktivnosti iz područja zaštite na radu u suradnji s Regionalnim centrima kompetentnosti, rekao je ravnatelj Begović.

Tijekom višesatnog razgovora predstavnici Zavoda predstavili su brojne aktivnosti Zavoda – ciljeve prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, europsku kampanju „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“, te je iskazan interes Zavoda i Tehničke škole u Karlovcu za daljnje različite oblike suradnje, uključivo i primjenu edukativnih NAPO filmova iz područja zaštite na radu u nastavi.

U okviru radnog posjeta predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u pratnji domaćina obišli su učionice i tehničke kabinete, i neposredno se upoznali s organizacijom i provedbom strukovne nastave u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Uoči radnog sastanka u Tehničkoj školi Karlovac, Vitomir Begović je kao organizator velikog prosvjednog skupa “Bedema ljubavi” koji je održan 29.kolovoza 1991. godine ispred tadašnjeg garnizona JNA u Karlovcu, zajedno s predstavnicima braniteljskih udruga, majki poginulih hrvatskih branitelja, predstavnicima policije, vojske, Karlovačke županije i Grada Karlovca, sudjelovao u programu obilježavanja 27. godišnjice tog povijesnog antiratnog skupa. Nakon polaganja vijenca, paljenja svijeća i mise, u svojem obraćanju nazočnima Vitomir Begović podsjetio je na miran i dostojanstven skup kojim je više od 10.000 nazočnih majki, radnika i građana iskazalo zajedništvo, odlučnost, solidarnost i domoljublje tražeći mir, poštivanje ljudskih prava i prestanak agresije na Hrvatsku.